Dijous dia 18 de desembre a la Casa de l’Església del Bisbat de Sant Feliu, va quedar constituïda la Delegació de Mans Unides .

Representants dels grups de Vilanova, Gelida, Sant Sadurní, Sant. Feliu  i Vilafranca, vàrem votar per unanimitat el nou delegat: el Sr. Josep Mª Oró, de Gelida.

Davant de Mn. Agustí Cortès  i del delegat de Mans Unides de Barcelona, es va aixecar l’acta constitutiva que s’enviarà a Madrid comunicant l’afer.

Enhorabona  a l’equip de la  nova delegació!

En col·laboració amb la Delegació de Missions del bisbat es continuarà fent el bon treball que tots plegats portem entre mans.