Joves Cristians de Vilafranca ha informat que el projecte guanyador de la Campanya de l’Ampolla 2015 ha sigut “Els nens a taula”, aquest projecte va acumular el nombre més elevat de vots per part dels membres de Joves Cristians.
El projecte consisteix:
Projecte “Els nens a taula!” presentat per l’associació Entitats Espirall, amb l’objectiu de generar un espai físic i humà on oferir alimentació durant el període de vacances escolars a nens que pateixen una situació sòcio-econòmica vulnerable del barri. Destinat a un grup inicial de 75 nens i nenes. LLUITA CONTRA LA MALNUTRICIÓ INFANTIL A VILAFRANCA.
ampolla 20150002ampolla 20150001