El Grup de Tercer Món de les parròquies de Vilafranca es reuneix mensualment per tal d’organitzar o participar en  diferents campanyes amb la finalitat de recollir donatius i fer-los arribar a les Ong’s amb las que està en contacte, ajudant a subvencionar diferents projectes de països subdesenvolupats.

Des de fa un temps el grup forma part de la delegació de Mans Unides del Bisbat de Sant Feliu, per ho tant hi ha una estreta col·laboració. També col·labora amb altres organismes.

Durant l’any 2014 els donatius rebuts i enviats s’han distribuït de la següent manera:

Campanya de l’Ampolla                                     5.263,00

Campanya contra la Fam(Mans Unides )          5.379,88

Projecte finançat per l’ajuntament                      9.128,62

Campanya Madrina (Gujerat )                            2.850,00

Domund                                                              2.203,00

TOTAL                                                             24.824,50 €

 Volem mostrar i fer públic el nostre agraïment a totes les persones que han ofert el seu donatiu en favor dels més desfavorits.