3 DE MAIG DE 2015

PRIMER DE MAIG 2015

El proppassat divendres va ser el PRIMER DE MAIG, Dia Internacional dels treballadors i treballadores. És una jornada reivindicativa en la qual commemorem la solidaritat dels obrers de Xicago de 1886 i les víctimes de la defensa dels drets laborals. I encara és avui que cal continuar lluitant en pro de la justícia vers les noves víctimes de la desigualtat, de l’explotació i de l’atur en el món del treball.

Encara AVUI descobrim que la precarietat laboral repercuteix  fortament en les persones, les famílies i la societat. Incertesa, inseguretat i inestabilitat emocional i econòmica que deriva en problemes de salut físics i psicològics. Dependència de la família d’entitats socials i caritatives que impedeix fer projectes de vida personals. Dificultats per exercir la funció educativa i de suport de la pròpia família. Creixement de la pobresa, el racisme i la xenofòbia. Dificultat per viure el treball amb plenitud i por a desenvolupar un compromís sindical i organitzatiu pel sentiment d’amenaça constant a perdre la feina.

Davant d’aquesta realitat, els cristians ens hem de moure pels criteris de l’Evangeli i per la convicció que, per voluntat de Déu, els béns de la terra són per a tothom. Fent nostra la causa de Jesús, que aixeca la persona humana en la seva dignitat, el treball, que és un dret fonamental, no una almoina, ha de promoure la humanització i la solidaritat.

Diu el Papa Francesc: “Així com el manament de NO MATAR estableix un límit clar que assegura el valor de la vida humana, avui hem de dir NO a una economia d’exclusió i desigualtat d’ingressos. És una economia que mata”.

——————————————————————————————————————

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

L’evangeli d’aquest diumenge: La lectura evangèlica gira al voltant de tres subjectes: JESÚS («jo sóc…»), EL PARE («el Pare és…» i NOSALTRES («vosaltres sou…»). El vinyater és el qui escull i planta els ceps. Així el Pare ha enviat o «plantat» Jesús al món com a «cep veritable» o persona autènticament humana. D’aquest cep en neixen les sarments: tots els qui seguim Jesucrist i ens reconeixem com a filles i fills del mateix Pare. S’insisteix que nosaltres estiguem en Jesús, i deixem que ell estigui en nosaltres. Amb la finalitat de donar aquells mateixos fruits que Jesús ha donat.

Curs bíblic: El proper dimarts dia 5 de maig, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: Lc 19,1-10. Estudi p. 57. Pagola 38 (p.277).

Consell pastoral parroquial: Es reunirà dijous dia 7 de maig, a les 9 del vespre, en el lloc habitual.

Reunió amb els pares dels nens i nenes que faran la 1ª comunió a l’església de la Mare de Déu de Montserrat: Dissabte dia 9 de maig, a les 9 del vespre, a la sala de reunions de l’església.

17 de maig : Trobada Diocesana a Montserrat: Amb motiu dels 10 anys de la creació de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

L’acte central serà la celebració de l’Eucaristia, a les 5 de la tarda.    L’Arxiprestat organitza  autocars, que sortiran de Vilafranca a les 9 del matí i a les 3 de la tarda. Les inscripcions es fan al despatx parroquial (dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre).

Pelegrinatge a Àvila i a Fàtima: Coincidint amb el cinquè centenari del naixement de santa Teresa de Jesús, organitzem aquest Pelegrinatge, del 22 al 29 d’octubre. Visitarem Àvila, Alba de Tormes, Salamanca i diversos llocs de Portugal : Fàtima, Aljustrel, Batalha, Lisboa i els seus voltants (Sintra, Cascais, etc.). Els interessats podeu demanar informació al despatx parroquial.