Durant els mesos de juliol i agost es deixa de publicar el “Full informatiu”. El proper sortirà un amb motiu de la Festa Major.