1 DE NOVEMBRE DE 2015

DUES FESTES PER NODRIR L’ESPERANÇA

La festivitat de Tots Sants i la Commemoració dels Fidels Difunts que la litúrgia celebra els dos primers dies de novembre, i que la pietat popular uneix com si es tractés d’una sola festa, contenen un missatge molt oportú i ple d’interès. La seva celebració ens permet redescobrir-nos com la part visible, en l’escenari del món, de la gran columna de pelegrins cap a Déu que constitueix la història de la humanitat sencera, i ens invita a viure la nostra vida com una marxa orientada cap a la meta feliç que és el Cel.

L’esperança que ens infon la festa dels Sants ens permet, a més, d’integrar el gran obstacle per a l’esperança que suposa la mort, tan segura en la seva realitat com incerta en la seva hora. Els fidels difunts dels quals fem memòria no han acabat en el no-res que sembla amenaçar la nostra vida mortal i contingent. La presència dels sants ens permet recordar els difunts com “els benaurats que moren en el Senyor”, perquè les seves obres en la vida no han estat en va, els segueixen després de la seva mort i, transformades per la misericòrdia de Déu, passen a formar aquesta vida eterna per a la qual Déu ens creà, i a la qual la Resurrecció de Jesús, el primogènit de tots els humans, el cap de fila d’aquesta marxa, ens ha obert el camí, esperant-nos al final del recorregut de la nostra vida.

La festivitat de Tots Sants evoca la fe en la resurrecció i la vida eterna…quan es manifestarà serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és (1Jn 3,2).

La Commemoració dels Fidels Difunts ens invita a renovar la nostra fe cristiana en el Déu de la Vida i en Jesucrist, que en la seva Mort s’ha donat al Pare i als homes i ha trobat així la Vida Ressuscitada en Déu.

——————————————————————————————————————- 

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Festivitat de Tots Sants i Commemoració dels Fidels Difunts:

  • Diumenge dia 1 de novembre: TOTS SANTS. L’horari de misses serà com cada cap de setmana.
  • Dilluns dia 2 de novembre: FIDELS DIFUNTS. L’horari de misses serà l’habitual dels dies feiners. A les 5 de la tarda, Pregària comunitària al Cementiri.

Pastoral de la salut: Excepcionalment la reunió del Voluntariat es farà el primer dimarts de novembre, enlloc de l’últim d’octubre. Serà dimarts dia 3, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria.

Grup bíblic: El proper dimarts dia 3 de novembre, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: Lc 24,13-35. Estudi (p. 107) Els deixebles d’Emaús. Pagola 44 (p. 321).

Consell pastoral parroquial: Es reunirà dijous dia 5, a les 9 del vespre, a la rectoria.

Missa familiar: La primera d’aquest curs es va celebrar el 10 d’octubre. La propera serà dissabte dia 7, a les 7 de la tarda, a la Parròquia de la Stma. Trinitat.

Missa a l’església de Sant Francesc: Es celebra els dimarts i els divendres no festius, a 2/4 d’11 del matí.

Horari de misses al Monestir de la Mare de Déu del Carme: Dies feiners (de dilluns a dissabte) a ¼ de 9 del matí i diumenges i festius a 2/4 de 7 de la tarda.

Consulteu la pàgina WEB: www.parroquiesdevilafranca.org

Hi trobareu informació sobre la vida de la Parròquia.