8 DE NOVEMBRE DE 2015

PLA PASTORAL

Com a fruit del treball de revisió fet amb motiu del desè aniversari de l’inici de la nostra Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, dut a terme durant el passat curs 2014-2015, s’ha elaborat un PLA PASTORAL PER A TRES ANYS, que té en compte molts dels suggeriments que van fer els grups i persones que hi van participar.

El fons teològic i espiritual del Pla Pastoral s’expressa en la paràbola del cep i les sarments, segons els missatges essencials del passatge evangèlic: “Manteniu-vos en el meu amor”, “Estimeu-vos els uns als altres”, “Us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit”.

En el seu escrit de presentació, el nostre Bisbe diu: “La raó última per la qual fem un Pla Pastoral és que formem una única Església particular, que pretén viure cada vegada més profundament l’esperit de comunió interna. Junt a aquest motiu fonamental, n’hi ha d’altres: l’eficàcia pastoral i pedagògica, l’ajuda mútua en el treball pastoral, el testimoniatge davant la societat, etc.

El Pla Pastoral tindrà tant més pes en l’acció concreta d’un agent de pastoral, en la mesura que aquest agent hagi superat l’individualisme de veure’s autònom, en solitari i hagi avançat en el veritable esperit de comunió.

El Pla Pastoral assenyala finalitats, que tots hem de compartir i sentir-les pròpies. Igualment determina accions diverses, que pertoquen a uns o altres en diferent mesura. Però tot el que es fa a la Diòcesi en nom seu, ho fem tots i tots ens en sentim coresponsables.

Això serveix tant per les accions d’entitats que pertanyen a l’estructura de serveis diocesans, com ara les delegacions, com per qualsevol iniciativa parroquial, arxiprestal o de vicaria”.

——————————————————————————————————————–

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

L’evangeli d’aquest diumenge: L’evangeli que escoltarem aquest diumenge situa Jesús ensenyant al recinte del temple. Hi ha un gran contrast entre allò que provoca el seu rebuig i allò que el fa sentir en sintonia amb el seu món interior. Comença blasmant els mestres de la Llei i demanant a la gent que no se’n fiïn. Perquè usen la confiança que els té el poble per fer créixer la seva autosuficiència i exploten els pobres i senzills en profit propi.

No hem de llegir aquesta pàgina pensant només en el que passava en temps de Jesús. Si l’evangelista ho escriu és perquè la situació es repetia a les primeres comunitats. Si l’Església ho proposa com a lectura d’aquest diumenge és per dir-nos que no caiguem en la temptació dels mestres de la Llei.

VI Trobada d’animadors de la Litúrgia: Serà el proper dissabte, 14 de novembre, a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. La ponència “La litúrgia com a espai de misericòrdia” anirà a càrrec de Núria Caüm i Aregay, professora a l’ISCREB i a la Facultat de Teologia de Catalunya.

Diada de “GERMANOR”: La celebrarem el proper diumenge dia 15 de novembre.  La col·lecta de totes les misses d’aquest cap de setmana serà destinada a GERMANOR. DIA DEL’ESGLÉSIA DIOCESANA 2015.

Santa Maria 2020. Concert de l’Escolania de Montserrat.

De la venda d’entrades es recaptaren 11.245,00 €.

Les despeses (sopar dels escolans i acompanyants, lloguer de l’autocar, lloguer del piano, propaganda i programes…) sumaren 2.523,00 €.

El benefici net fou de 8.722,00 €.

Moltes gràcies a tots!

Pàgina WEB: www.parroquiesdevilafranca.org

Hi trobareu informació sobre la vida de la Parròquia.