Jesús baixà amb els seus pares a Natzaret, i vivia sotmès a ells. I creixia, avançava en enteniment i en guanyava el favor de Déu i dels homes (Lluc 2, 51-52)

Jesús creix en e si d’una família, com tots nosaltres. Avui contemplem la família de Jesús, i preguem també per les nostres famílies i per totes les famílies.