El qui és la paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. (Joan 1, 14)

En aquest diumenge contemplarem el misteri del Déu que ens estima i ens vol comunicar el camí de la Llum i de la Vida, i per això ens envia la seva Paraula feta carn, Jesús.