DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA

24 D’ABRIL DE 2016

LA PRESÈNCIA DEL SENYOR RESSUSCITAT

Ens trobem al bell mig de la cinquantena pasqual. Hem celebrat els quatre primers diumenges i ens en queden quatre més. La presència del Ressuscitat enmig dels seus continua molt viva. Ell continuarà present entre els seus deixebles, i ara també entre nosaltres, en la seva Església, fins el final dels temps.

El Concili Vaticà II, en un dels seus documents, diu que «el Senyor és sempre present en la seva Església, sobretot en les accions litúrgiques». I concreta aquesta presència: en la celebració de l’Eucaristia, en la persona del ministre, en els sagraments, en la seva Paraula, en la pregària eclesial… La presència del Ressuscitat és sempre en la seva Església i es fa visible per mitjà dels signes sacramentals. Com es féu present enmig dels apòstols reunits amb Maria al cenacle, també es continua fent present enmig de l’assemblea reunida, ja que sempre és veritat que «quan dos o tres es reuneixen en el meu nom, jo sóc enmig d’ells» (Mt 18,20). L’assemblea cristiana es reuneix, sobretot, el diumenge per celebrar l’Eucaristia. Llavors Jesús està enmig nostre i la glòria de Déu ens envolta. Som una anticipació de l’assemblea celestial.

Els sagraments pasquals del baptisme, la confirmació i l’eucaristia, que s’administren abundosament durant el temps pasqual, fan créixer l’Església, no solament en nombre de membres, sinó també en gràcia de Déu. La participació a la vida sacramental fa créixer la Pasqua fins arribar a la plenitud de la Pentecosta.

—————————————————————————————————————-

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Primeres Comunions: Diumenge passat vàrem iniciar les tandes de Primeres Comunions, que seran cada diumenge fins a finals del mes de maig. Aquestes celebracions seran a la missa de les 12 del migdia, a Santa Maria. Durant el mes de maig també hi haurà Primeres Comunions, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat, a la missa de les 11 del matí.

En aquestes celebracions pregarem especialment perquè els infants que fan la primera comunió visquin cada dia més units a Jesús. Pregarem, també, perquè els seus pares i familiars sàpiguen ajudar-los a créixer com a cristians i perquè els catequistes i tots els qui els han ajudat a conèixer Jesucrist continuïn realitzant la seva tasca acompanyats de la benedicció de Déu.

Pastoral de la salut:

  • Reunió del voluntariat: Dimarts dia 26 d’abril, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria.
  • Missa al Centre Ricard Fortuny: dissabte dia 30 d’abril, a 2/4 de 12 del migdia.

Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat: Aquest any s’escau en dimecres. L’horari de misses serà l’habitual dels dies feiners. A més hi haurà una celebració solemne a l’església de la Mare de Déu de Montserrat, al barri de l’Espirall, a les 8 del vespre

Diumenge 1 de maig: Trobada Parroquial. Aquest any no hi haurà la ja tradicional  “Sortida Parroquial de l’1 de maig”. En el seu lloc tindrem una TROBADA de reflexió i estudi entorn de la temàtica que proposa el Pla Pastoral. Serà a les 6 de la tarda, a la sala parroquial Mn. Vinyeta.

Després d’haver tractat, en grups, durant el passat trimestre, el tema  “Crida a l’autenticitat de vida”, ens proposem, ara, reflexionar sobre el segon gran tema que proposa el Pla Pastoral : “Crida a l’evangelització”. Un bon mitjà evangelitzador és “L’ACOLLIDA”. Revisarem com la fem i com la podem millorar. Anem-hi pensant!