5 DE JUNY DE 2016

CENTENARI DE LA MORT DEL BISBE TORRAS I BAGES

El passat 7 de febrer va fer 100 anys de la mort del Bisbe Josep Torras i Bages. Amb motiu de la seva vinculació amb Vilafranca i de manera especial amb la Basílica de Santa Maria, hem programat per a aquest mes de juny uns actes commemoratius, que detallem aquí mateix.

El venerable doctor Josep Torras i Bages va néixer al Mas Gomà de les Cabanyes (Alt Penedès) el 12 de setembre de 1846, on visqué fins a l’edat de vuit anys, quan la seva família es traslladà a Vilafranca del Penedès. Estudià a Barcelona, on es doctorà en dret civil i canònic.

Va ser ordenat sacerdot l’any 1871, i va celebrar la Primera Missa a la capella de la Mare de Déu dels Dolors, de Vilafranca del Penedès. Fou consiliari del Cercle Artístic de Sant Lluc, on es relacionà amb l’escultor Josep Llimona, a qui encarregà el grup escultòric del Sant Enterrament que es troba a la Cripta de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca.  Fundà la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Escriví nombrosos articles i obres; cal destacar-ne La tradició catalana.

En 1899 va ser nomenat bisbe de Vic. Al llarg dels disset anys d’episcopat fou sempre exemplar. Esmerçava sis hores diàries en les diverses formes de pregària. Féu tres visites pastorals a la diòcesi. Escriví 52 cartes pastorals. La seva labor com a pastor transcendí els límits de la diòcesi de Vic i arribà a tot el Principat, de manera que fou anomenat «Patriarca espiritual de Catalunya». Morí santament el 7 de febrer de 1916. Sant Pius X el lloà com a «bisbe típic tal com el descriu l’Apòstol».

————————————————————————————————————-

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Actes commemoratius amb motiu del centenari de la mort del Bisbe Torras i Bages. Centenari de la inauguració de la reforma de la Cripta de Santa Maria, celebrada el 25 de juny de 1916: Amb motiu d’aquest doble Centenari, les Parròquies de Vilafranca hem organitzat els actes següents :

  • Divendres 17 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Cripta de Santa Maria: Conferència de la Dra. Isabel Coll, professora d’Història de l’Art, de la Universitat de Barcelona, sobre “Les escultures de Josep Llimona, a la Cripta de Santa Maria”.
  • Diumenge 19 de juny, a les 12 del migdia, a la Basílica de Santa Maria: EUCARISTIA COMMEMORATIVA EN EL CENTENARI DE LA MORT DEL BISBE TORRAS I BAGES, PATROCINADOR DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CRIPTA. Presidirà la celebració Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
  • Dimarts 21 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella dels Dolors, lloc on el Bisbe Torras i Bages va celebrar la primera Missa: Conferència del professor Joan Solé Bordes, sobre “Aventures i desventures de la Cripta gòtica de Santa Maria”.

Curs bíblic: El proper dimarts dia 7, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: Ac 2,42-47. Estudi (punts 1-2) La vida de la primera comunitat. Los Hechos (p. 83) La vida de la comunidad.

Consell pastoral parroquial: La Permanent del Consell es reunirà  dimecres dia 8, a les 9 del vespre, per a preparar la Trobada de final de curs dels Agents de pastoral, que tindrà lloc dimecres dia 15.

Grups de diàleg: La darrera conferència d’aquest curs està programada per dilluns dia 13 de juny, a les 9 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta. El conferenciant serà Mn. Manuel Claret, delegat de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat de Barcelona. Parlarà de “La família, avui. Conclusions del Sínode”.