12 DE JUNY DE 2016

“INAUGURACIÓ DE LA CRIPTA DE SANT FÈLIX TOTALMENT RESTAURADA”

NOTÍCIA QUE VA APARÈIXER EN EL “FULL PARROQUIAL” DEL DIA 18 DE JUNY DE 1916

«Diumenge prop vinent, si Déu ho vol, s’inaugurarà la Cripta de Sant Fèlix hermosa i artísticament restaurada, gràcies a la gran generositat de Ilm. i Rvm. Dr. Josep Torras i Bages qui fou Bisbe de Vich. A les 7 en punt del matí L’Exm. i Ilm. Dr. Enric Reig, Bisbe de Barcelona celebrarà Missa de Comunió general i distribuirà la Sda. Eucaristia als que han de fer la primera Comunió i als demés fidels. A les 10, se celebrarà Missa de mig Pontifical per nostre Exm. Prelat, predicant en la mateixa l’Ilm. Dr. Francisco de P. Mas, Bisbe de Girona. Acabada la Missa, se farà processó per l’interior del temple, trasladant les relíquies del gloriós S. Fèlix de des l’altar Major on estan depositades, al seu propi altar de la Cripta i se suplica a tots els qui han sigut administradors de S. Fèlix se dignin assistir a la processó amb atxa.

Després de la funció de l’Iglesia se farà l’inauguració del nou Assilo per a vellets d’aquesta Vila, situat en el carrer de Clascar».

 HEM CREGUT OPORTÚ DONAR RELLEU A AQUEST CENTENARI, EN EL QUAL COINCIDEIXEN L’ANIVERSARI DE LA MORT DEL BISBE JOSEP TORRAS I BAGES I LA INAUGURACIÓ DE LA REFORMA DE LA CRIPTA. AQUESTS DOS FETS JUSTIFIQUEN LA PROGRAMACIÓ DELS DIVERSOS ACTES QUE TROBEU ANUNCIATS EN AQUEST “FULL INFORMATIU”, ALS QUALS US CONVIDEM A ASSISTIR.

——————————————————————————————————————

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Actes commemoratius amb motiu del centenari de la mort del Bisbe Torras i Bages. Centenari de la inauguració de la reforma de la Cripta de Santa Maria, celebrada el 25 de juny de 1916:

Aquest proper divendres 17 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Cripta de Santa Maria: CONFERÈNCIA de la Dra. Isabel Coll, professora  d’Història de l’Art, de la Universitat de Barcelona, sobre “Les escultures de Josep Llimona, a la Cripta de Santa Maria”.

Diumenge 19 de juny, a les 12 del migdia, a la Basílica de Santa Maria: EUCARISTIA COMMEMORATIVA EN EL CENTENARI DE LA MORT DEL BISBE TORRAS I BAGES, PATROCINADOR DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CRIPTA. Presidirà la celebració Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

Dimarts 21 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella dels Dolors, lloc on el Bisbe Torras i Bages va celebrar la primera Missa: Conferència del professor Joan Solé Bordes, sobre “Aventures i desventures de la Cripta gòtica de Santa Maria”.

 Inauguració de les obres de restauració de la portalada romànica:

El proper diumenge dia 19, abans de començar la Missa de les 12, el Sr. Bisbe beneirà la restaurada portalada romànica de la Basílica. I en acabar l’Eucaristia inaugurarem una exposició de fotografies que mostraran l’abans i el després de la part de la façana sud que ha estat restaurada.

Conferència dels Grups de diàleg: La darrera conferència d’aquest curs serà dilluns dia 13, de 9 a 2/4 d’11 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta. Mn. Manuel Claret, delegat de la pastoral familiar de l’Arquebisbat de Barcelona ens parlarà de “LA FAMÍLIA, AVUI”, a partir de l’Exhortació apostòlica del Papa Francesc “L’Alegria de l’amor”, escrita a la llum de les conclusions del Sínode celebrat recentment.