Diumenge 2 d’octubre, a la casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat el bisbe Mn Agustí Cortés feia l’enviament de catequistes per a iniciar el curs 2016-17.

Amb el lema  “Vés tu i fes el mateix” Mn Agustí animava a les catequistes a fer realitat les obres de misericòrdia en l’atenció, acompanyament i ensenyament dels infants .

Seguint el tema del Pla Pastoral “Estimeu-vos els uns al altres”, cal portar a la pràctica l’atenció a les famílies, els infants i el mateix grup de catequistes per tal que tothom se senti estimat per Déu.

Mn Carles Muñiz proposava mesurar el nostre grau de compliment de les obres de misericòrdia per conèixer en quina “mida del regle” som deixebles de Jesús.

Cal presentar les eucaristies dominicals com una celebració de la Pasqua.

El nou volum de catecisme “Testimonis del Senyor” va adreçat a grups d’infants de post-comunió i joves que segueixen l’itinerari de creixement en la fe fins arribar a la catequesi de confirmació.

L’Eucaristia va ser el moment per unir la pregària a través de la litúrgia de la Paraula i la fracció del Pa , tot plegat acompanyat per la música del grup de joves.

p1030669-2