Durant les properes setmanes hi han modificacions en el calendari de trobades amb els infants de primer grau de catequesi .

Dilluns dia 3 d’abril celebració de Setmana Santa a Santa Maria, a les 17,30-18,30h.

Dilluns dia 10 d’abril, no hi ha trobada amb els infants, ja que és dies de vacances escolars.

Dilluns dia 17 d’abril, tampoc hi ha trobada amb els infants, ja que és dilluns de Pasqua.

A partir del dia 24 d’abril les trobades són a l’hora i els llocs habituals.

Divendres dia 5 de maig es farà la reunió amb els pares , a les 21 h. a la sala Mn Vinyeta, el lloc habitual.

Dilluns 22 de maig és el final de curs. Es farà una celebració a Santa Maria a les 17,30-18,30 h.