Hem vist com s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge.

(Mateu 2, 2)