Maria conserva aquests records en el seu cos i els meditava.

(Lluc 2, 19)