CRIPTA DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE VILAFRANCA

DIJOUS SANT

(després de la missa de les 8 del vespre)

AUDICIÓ DE CANT GREGORIÀ

a càrrec de:

l’SCHOLA GREGORIANA DE VILAFRANCA 

Direcció: Joan Terrades.  Orgue: Isidre Vallès