Jesús puja cap a Jerusalem, on serà detingut i mort. Nosaltres ens acostem a ell amb fe, perquè ell ens ha obert els ulls, i ens ha fet descobrir que en ell hi ha el camí de la vida i de la felicitat. Per això el volem seguir. I ara l’acompanyarem, i reviurem amb ell aquests dies sants de la seva passió i la seva mort, per poder compartir el goig de la seva resurrecció. I serem testimonis, enmig d’aquest món nostre tan adolorit, de tot el
que ell signifi ca per a nosaltres, del camí que ens obre, del seu amor inesgotable, del seu amor que arriba a tothom. I, amb la nostra manera de viure, donarem a tots els nostres germans i germanes, els de prop i els de lluny, tot l’amor de què siguem capaços.

GDE Error: Requested URL is invalid