27 de maig de 2018

La Santíssima Trinitat

Acabat el temps de Pasqua, tornem altre cop al temps de durant l’any, que són les setmanes i els diumenges en què no celebrem cap esdeveniment especial, ni es ressalta cap activitat cristiana determinada.

Aquest primer diumenge després de Pentecosta comença amb la festa de la Santíssima Trinitat. És cert que tot l’any la nostra lloança s’adreça al Déu u i tri, però centrar la nostra atenció d’aquest diumenge en la fe trinitària per a nosaltres cristians té un valor pedagògic. A més, després d’haver celebrat la Pasqua de Jesucrist en les setmanes precedents i d’haver actualitzat l’efusió de l’Esperit Sant el diumenge anterior, se’ns recorda novament que creiem en un sol Déu format per tres persones divines.

La Trinitat és present en totes i cadascuna de les celebracions des de l’inici fins a la fi. La nostra oració litúrgica s’adreça al Pare mitjançant el Fill en l’Esperit Sant. A més, el Glòria que entonem cada diumenge en la missa és un cant de lloança al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. I en el Credo, professem la fe trinitària: creiem en el Pare, creiem en el Fill, i creiem en l’Esperit Sant.

Així ho cantem en els Goigs a la Santíssima Trinitat que es venera a la nostra Parròquia de Vilafranca:

Déu és Déu, Amor i Vida,/ un sol Déu, mai un Déu sol.

Tant estima que donant-se,/ és feliç i ens en vol fer.

I també: Beneïu-nos a mans plenes,/ Pare, Fill i Esperit Sant;

tant enmig de goigs com penes / nostres cors us lloaran.

 

INFORMACIONS DE LA COMUNITAT

Solemnitat de la Santíssima Trinitat. Missa a les 10h. a la parròquia de la Trinitat en la seva festa patronal. Avui se celebren les Primeres Comunions a l’església de la Mare de Déu de Montserrat a les 11h, i també l’últim grup a les 12h. a la basílica de Santa Maria.

Concert de banda. Avui a les 18h, en favor de la restauració de la basílica, amb la Banda de l’Escola Municipal de Música i la col·laboració de l’organista Jonathan Carbó. L’entrada és gratuïta, i es faran aportacions voluntàries a la sortida (“taquilla inversa”).

Nou accés a la basílica. Darrerament s’ha reobert la porta de la façana nord que dona al corraló del Palau Baltà i que surt per l’altar de Sant Josep. Forma part de l’annex construït el 1882, que havia estat utilitzat com a magatzem. Es farà servir els dies de gran concentració de fidels a la basílica, i l’estrenarem aquest diumenge durant el concert.

Final de curs de la catequesi. Dilluns i dimarts a les 17:30h. a la basílica de Santa Maria i a l’església de l’Espirall. Diumenge dia 3 a les 12h. a la basílica, missa de final de curs.

Altres reunions. Dimarts 29, pastoral de la salut. Dijous 31, comissió permanent del consell pastoral.

Hospitalitat de la Lourdes. El 164è. Pelegrinatge serà del 28 de juny al 2 de juliol. Últim dia d’entrega d’inscripcions 30 de maig.

Solemnitat del Cos i la Sang de Crist (Corpus).

– Dijous 31 de maig, després de la missa de les 20h. a Santa Maria: pregària amb exposició del Santíssim i benedicció amb la custòdia (últim dia d’aquest curs que celebrem aquest acte de pregària)

– Diumenge 3 de juny i vigília, a totes les misses. Col·lecta per Càritas Diocesana. Solemnitzarem especialment la missa de les 12h. a Santa Maria, amb la participació dels infants que han celebrat la Primera Comunió. Al final de la missa, processó amb la custòdia per l’interior del temple i benedicció.