Jesús, el déu fet home, creis i aprén a caminar per la visa en el si d’una família com les nostres. Dels seus pares, Maria i Josep, rep atenció, educació, amor. Avui, nosaltres, contemplant aquella família senzilla de Natzaret, pensem en les nostres famílies, i en totes les famílies del món, i preguem perquè Déu ens beneeixi amb la seva bondat.

Resultat d'imatges de imatge de la sagrada família