10 de març de 2019

Comença la Quaresma

(Del missatge per a la Quaresma 2019 del papa Francesc)

La Quaresma és signe sacramental del desig de conversió, és una crida als cristians a encarnar més intensament i concretament el misteri pasqual en la seva vida personal, familiar i social, en particular, mitjançant el dejuni, la pregària i l’almoina.

Dejunar, o sigui aprendre a canviar la nostra actitud amb els altres i amb les criatures: de la temptació de “devorar-ho” tot, per saciar la nostra avidesa, a la capacitat de sofrir per amor, que pot omplir el buit del nostre cor.

Pregar per saber renunciar a la idolatria i a l’autosuficiència del nostre jo, i declarar-nos necessitats del Senyor i de la seva misericòrdia.

Donar almoina per sortir de la niciesa de viure i acumular-ho tot per a nosaltres mateixos, creient que així ens assegurem un futur que no ens pertany. I tornar a trobar així l’alegria del projecte que Déu ha posat en la creació i en el nostre cor, és a dir estimar-lo, estimar els nostres germans i el món sencer, i trobar en aquest amor la veritable felicitat.

Estimats germans i germanes, no deixem transcórrer en va aquest temps favorable. Demanem a Déu que ens ajudi a emprendre un camí de conversió veritable. Abandonem l’egoisme, la mirada fixa en nosaltres mateixos, i dirigim-nos a la Pasqua de Jesús; fem-nos proïsme dels nostres germans i germanes que passen dificultats, compartint amb ells els nostres béns espirituals i materials. Així, acollint en allò concret de la nostra vida la victòria de Crist sobre el pecat i la mort, atraurem la seva força transformadora.

______________________________

INFORMACIONS DE LA COMUNITAT

Alguns mitjans per viure intensament la Quaresma:

– Laudes i Vespres juntament amb la missa dels dies feiners (8:15 h Stma.Trinitat, 20 h Santa Maria).

– Laudes també els dissabtes (9:30 h Santa Maria).

– Rosari els dimecres (19:30 h Santa Maria): durant tota la Quaresma resarem els misteris de dolor.

– Viacrucis cada diumenge a la tarda (18 h) en una església diferent.

– Altres moments de pregària personal o comunitària.

– Recés d’Advent: dissabte 30 de març de 10:30 a 13:30 h al Monestir de la Mare de Déu del Carme.

– Espais de formació: conferències dels Grups de Diàleg, grup bíblic, grup d’estudi d’evangeli, formació litúrgica… (vegeu agenda).

– Austeritat i sobrietat en el menjar i en les despeses.

– Solidaritat i generositat amb els altres, especialment amb els necessitats…

Que cadascú busqui els mitjans per viure amb intensitat aquesta Quaresma.

Assemblea Parroquial. La vam celebrar el passat diumenge 24 de febrer a la tarda. Hi van participar 84 persones. Vam començar amb una pregària centrada en el tema “fem camí junts”. Després vam repartir i llegir el resum de les aportacions dels grups a partir del qüestionari que es va proposar. En aquest treball hi havien participat 14 grups amb un total de 134 persones. Aquest resum l’anirem reproduint per parts en aquest full parroquial a partir de la setmana que ve; també el podeu trobar al web de la parròquia. A continuació es va obrir un llarg i interessant diàleg sobre el tema, amb aportacions, comentaris i propostes per part de tots. El consell pastoral recollirà aquestes intervencions i oferirà unes conclusions concretes. Finalment, es van votar els dos representants de l’assemblea al consell pastoral interparroquial, resultant escollides Remei Güell i Teresa Masqué, que substituiran Dani Sancho i Fina Via. Donem gràcies a Déu per aquest moment important de la vida comunitària de la nostra parròquia i encomanem el treball pastoral que continuarem fent en la línia de la sinodalitat, tant a nivell parroquial com diocesà.

Quotes fixes domiciliades. El diumenge passat donàvem a tots la informació de l’economia parroquial, i demanàvem un esforç corresponsable per part de tots els fidels en la línia també de la sinodalitat (fer camí junts) per col·laborar en l’autofinançament de l’Església. Recordem en aquest sentit la col·lecta extraordiària que fem a totes les misses el primer diumenge de cada mes. I també la proposta de domiciliar una quota fixa en favor de la parròquia, que a més a més dona al fidel la possibilitat de desgravar el donatiu a la Declaració de la Renda amb el certificat corresponent.

_____________________________________________

CALENDARI  I  AGENDA

Diumenge 10. Diumenge 1r. de Quaresma. A les 18 h a la basílica de Santa Maria, pregària del Viacrucis. A les 17 h a la parròquia del Prat de Llobregat, recés de Quaresma per a joves i trobada dels joves de tot el bisbat que properament han de rebre el sagrament de la Confirmació.

Dimarts 12. A les 20:30 h, grup d’estudi d’evangeli. Reflexionarem sobre l’evangeli del diumenge vinent. Obert a tothom.

Dijous 14. A les 17:30 h, reunió de l’equip responsable de la catequesi parroquial.

Dissabte 16. A les 18:30 h a la sala parroquial Mn. Vinyeta, sessió de formació litúrgica. Oberta a tots els interessats, especialment als que desenvolupen algun servei en les celebracions de les nostres esglésies, de totes les parròquies de l’arxiprestat.

Diumenge 17. Diumenge 2n. de Quaresma. A les 18 h a l’església de Sant Francesc, pregària del Viacrucis.