La comissió Santa Maria 2020 celebra el proper dimarts 18 de juny, a les 7 de la
tarda, un acte obert a tothom a la sala mossèn Vinyeta, per presentar la propera fase
de les obres de restauració de la basílica de santa Maria.
En aquesta ocasió es tracta de la fase principal de tot el projecte, i la més
important, la coberta de la nau, que protegeix tot l’edifici. 

A l’acte hi participaran els arquitectes, que explicaran en detall en que consisteix la
intervenció.  
Actualment es disposa d’una part del pressupost per iniciar aquest treballs,
provinents de l’administració i de les aportacions de diferents particulars, però
encara queda una part per poder assumir la seva totalitat. És per això que s’obre la
campanya ‘Apadrina una teula’, adreçada tan a particulars com a empreses que vulguin
fer aportacions per conservar el patrimoni arquitectònic de Vilafranca i una de les
construccions més representatives de la vila com és santa Maria.
Així mateix des de la comissió Santa Maria 2020 es continuen programant diferents
actes per l’any vinent amb l’objectiu de continuar recaptant fons, i es presentaran
nous elements de marxandatge que estaran disponibles a la cripta els dissabtes al
matí.