Josep prengué el nen amb la seva mare i, seguint una indicació rebuda en un somni, es retirà a la regió de Galilea i se n’anà a viure al poble de Natzaret. Així es complí allò que havien anunciat els profetes: «Li diran natzarè». (Mt 2,22-23)