El qui és la Paraula es va fer home, i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare. (Jn 1,14)