És la segona gran festa del Temps de Nadal. Els mags d’Orient, aquells estranys personatges vinguts de terres llunyanes, representen tota la humanitat, tots els pobles del món. Perquè la llum de Jesucrist és per a tothom, sense cap exclusió.