5 de gener de 2020

100 anys del títol de basílica de Santa Maria

Dimarts 7 de gener de 2020. Basílica Santa Maria, 20h

Solemnitat de Sant Raimon de Penyafort – Celebració del centenari de la concessió del títol de basílica a l’església de Santa Maria de Vilafranca del Penedès pel papa Benet XV (1920-2020)

EUCARISTIA PRESIDIDA PEL BISBE DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, MONS. AGUSTÍ CORTÉS

Tot seguit, cant dels goigs de sant Raimon i  interpretació de l’AVE VERUM de Mozart, a càrrec del cor Ave Verum, acompanyat de l’orquestra de cambra Art&So. Organista Berenguer Montserrat. Direcció Miquel Benito.

Recuperarem les insígnies pròpies de la basílica:        conopeu i tintinacle.

Amb motiu d’aquesta celebració estrenem també un nou escut de la basílica, que incorporarem en el full informatiu de les parròquies de Vilafranca durant l’any 2020.

 

 

 

Descarregar (PDF, 183KB)

 

 

 

Transcripció de la butlla de concessió del títol de basílica. Placa col·locada a la cripta el 22 d’agost de 1959 que reemplaça l’original destruïda el 1936.

 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Entre els edificis sagrats que més honoren la diòcesi de Barcelona, justament i merescuda és comptada l’església parroquial de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Construïda a llaor de la Verge, Mare de Déu, en la tretzena centúria, pot considerar-se com l’església mare de totes les parròquies de la comarca, tant per la seva antigor com per la magnificència de la seva estructura i fàbrica.

En ella es dona culte amb fonda veneració per part del poble cristià a una antiga imatge de la Verge amb el nen Jesús als braços. La qual, segons tradició popular, va vessar llàgrimes en tribulacions que ha hagut de sofrir la vila.

Es guarden en ella moltes relíquies insignes d’alguns sants, i en particular el cos de sant Fèlix, màrtir, el seu celestial patró.

En aquests darrers temps, completament restaurada després de molts i costosos treballs, ha adquirit nou esplendor i magnificència. En ella hi resideix una comunitat de preveres, i hi exerciren els seus ministeris prelats insignes per llur saber i pietat. Celebrant-s´hi les funcions del culte amb molta pompa i solemnitat.

També es guarden en dita església preciosos ornaments i vasos sagrats, car molts prelats il·lustres per llur dignitat, homes eminents i generosos vilafranquins han enriquit dita església amb magnificents donatius.

Per tant, havent-nos demanat amb molta instància nostre estimadíssim fill el Vicari General de Vic i l’Arxiprest Rector i Degà del Penedès, marmessors de les últimes voluntats del malaguanyat Sr. Bisbe de Vic, que nós ens dignéssim enlairar dita església parroquial a la dignitat de Basílica Menor, acompanyades de dites súpliques per la instant recomanació de nostre Nunci a Espanya. Nós, recordant l´augusta història de dita antiga església, havem determinat accedir, llargament i generosa, a dites súpliques.

Pel que, consultats prèviament nostres venerables germans els eminentíssims cardenals de la Sagrada Congregació de Ritus, amb nostra autoritat apostòlica, per les presents i a perpetuïtat, enlairem al títol i dignitat de Basílica Menor l’església parroquial de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, de la diòcesi de Barcelona, concedint-li tots els privilegis i honors que de dret pertoquin a les basíliques menors de la nostra ciutat eterna.

Volem que aquestes nostres lletres tinguin tota força, validesa i eficàcia perpètuament, i que proveeixin i obtinguin plenàriament i íntegra llurs afectes a aquells a qui interessa, o pugui interessar. Ara i sempre, i així judicar i definir nul i de cap valor tot el que qualsevol autoritat o particular intentés, conscientment o inconscient, contra les mateixes.

Non obstantibus contraris quibuscumque.

Signat a Roma el 7 de gener del 1920, a Sant Pere, amb l’anell del pescador.

Pietro Cardenal Gasparri,

secretari d’estat

CALENDARI  I  AGENDA

Diumenge 5. Diumenge II de Nadal. La missa de les 20 h és de vigilia de l’Epifania.

Dilluns 6. Epifania del Senyor. Misses de diumenge.

Dimarts 7. Sant Raimon de Penyafort. A les 20 h, missa solemne presidida pel bisbe Agustí (vegeu portada).

Divendres 10. A les 10:30 h es reprèn la missa a l’església de Sant Francesc. A les 21 h a la cripta de la basílica, pregària jove preparatòria de la Campanya de l’ampolla.

Dissabte 11. CAMPANYA DE L’AMPOLLA. Recollida solidària d’ampolles buides de cava (ampolla clàssica, verda i sense etiqueta). Destinació dels beneficis: “Projecte respir”, de l’entitat “Autisme amb futur”. Deixeu les ampolles al portal de casa. Si en teniu una gran quantitat, porteu-les a FECA o aviseu l’organització. El gruix de la recollida es farà a la tarda, de 15 h a 19 h aproximadament.

Diumenge 12. Baptisme del Senyor.