Benvolguts:

El passat mes de maig, en plena pandèmia i confinament, amb les esglésies tancades i sense activitats pastorals, vam proposar una col·lecta extraordinària a través de transferència bancària que va tenir una gran acollida entre la feligresia. Gràcies a Déu, hem pogut anar reprenent les celebracions i per tant també les col·lectes dominicals, però el dèficit és encara molt considerable, sobretot perquè es mantenen les despeses i no s’han recuperat el nivell de les col·lectes ni les aportacions per sagraments (batejos, casaments, primeres comunions…).

És per això que, apel·lant a la corresponsabilitat i generositat de tots els fidels, i per tal de mantenir la sostenibilitat de l’economia parroquial, convidem a col·laborar en la col·lecta extraordinària que fem cada primer diumenge de mes. I ja que no podem encara posar sobres als bancs de les esglésies, proposem per a aquest mes de juliol completar-la una altra vegada per via telemàtica al compte de les parròquies de Vilafranca:

ES03 0075 0769 3106 0060 5344.

Us demanem que feu extensiu aquest comunicat a tots aquells fidels que considereu que poden estar sensibilitzats en aquesta col·laboració amb les parròquies de Vilafranca.

Esperant veure acollida la nostra petició, rebeu una afectuosa salutació en el Crist.

Vilafranca del Penedès, 29 de juny de 2020

Xavier Aymerich, en nom del consell d’economia de les parròquies de Vilafranca