Visualització prèvia de la imatgeLes parròquies de Vilafranca comuniquen amb gran satisfacció que s’ha aconseguit accedir a un fons FEDER (actualment assumits per la Generalitat de Catalunya) per a les obres de restauració de la basílica de Santa Maria. La quantitat assignada (392.620’59€) correspon a la rehabilitació de la façana sud (ja realitzada) i de la coberta (de la qual se n’ha executat ja un terç). Això vol dir que aquesta subvenció permetrà afrontar la part restant fins acabar les obres de la teulada (encara quedaran pendents, segons el Pla Director, altres fases: façana nord, façana principal, interior…). Amb el benentès que els fons FEDER s’assignen per al 50% del pressupost i requereixen que la part beneficiària contribueixi aportant l’altre 50%, per la qual cosa es fa necessari continuar la col·laboració de tothom com s’ha fet fins ara: quotes fixes, donatius, loteria, concerts, apadrinament de teules, altres campanyes… Les obres es reprendran després de Nadal i es portaran a terme durant els primers mesos del 2021. La Comissió Santa Maria 2020 aprofita per agrair a totes les persones que estan fent possible aquesta obra tan necessària com complexa, i que en aquest any (centenari de la concessió del títol de basílica) afronta amb bones expectatives la seva part central.