14 de febrer de 2021

Resum econòmic exercici 2020

Oferim avui a la comunitat el resum econòmic de l’any 2020. Aquest és el comentari que en fa la comissió econòmica parroquial:

L’any 2020 el podem considerar un any atípic, no tan sols en l’economia parroquial sinó en totes les qüestions de la vida quotidiana i que afecten l’economia.

Els ingressos corrents (sense col·lectes manades) han disminuït en referència a l’any anterior en 17.730,25 € i pugen la quantitat de 172.001,72 €. Com a positiu tenim que les despeses comparades amb l’any anterior també han disminuït per un import de 39.320,20 €, pujant a la quantitat de 166.292,22 €. Així, la diferència entre ingressos i despeses dona un superàvit de 5.709,50 €, enfront a les pèrdues de l’any 2019 per import de 15.880,45 €.

El motiu que un any dolent resulti millor que l’anterior és perquè les despeses s’han reduït en tots els subministres (llum i gas), també en obres, reparacions i Fons Comú diocesà, llargs períodes d’església sense fidels i per tant tancat, etc. També l’any anterior informàvem dels canvis a “leds” de les bombetes d’il·luminació principals, amb el conseqüent estalvi en els períodes d’obertura de la basílica.

També s’han ingressat directament al compte parroquial donatius per import a l’entorn de 15.000 €, ingressos que s’han fet quan les misses diàries es feien per internet (youtube) i que es podien veure tant en directe com a qualsevol hora posterior.

Esperem que aquest 2021 puguem tornar a aquesta normalitat que tant ens diuen i que sembla que trigarà una mica.

Resum econòmic

Descarregar (PDF, 172KB)

 

CALENDARI  I  AGENDA

Diumenge 14. Diumenge VI del temps de durant l’any. Campanya contra la fam en el món de Mans Unides. Pregària i col·lecta a totes les misses.

Dimarts 16. No hi ha missa a l’Espirall (serà demà).

Dimecres 17 de febrer. DIMECRES DE CENDRA. Comença el temps de QUARESMA.

Horaris de les misses amb imposició de la cendra:

8:15 h. Parròquia Santíssima Trinitat.

20 h. Església Mare de Déu de Montserrat.

20 h. Basílica Santa Maria.

Recordem que avui és dia d’abstinència i de dejuni.

Dissabte 20. A les 18:30h, missa per als infants del 2n curs de la catequesi i les seves famílies. Festa d’aniversari del Grup Esplai Parroquial, se celebrarà amb diversos actes per via telemàtica amb els monitors, els infants i les famílies.

Diumenge 21. Diumenge I de Quaresma. A les 12:45 h, inauguració i benedicció del diorama de Setmana Santa de la basílica de Santa Maria. A les 18 h a la basílica de Santa Maria, Viacrucis (tots els diumenges de Quaresma).