7 de març de 2021

Viatge del papa a Iraq

El papa Francesc realitza un històric viatge a l’Iraq del 5 al 8 de març. És el primer pontífex que trepitja aquest país de majoria musulmana castigat per dècades de guerra i violència fonamentalista, en un viatge no exempt de riscos, tal com va admetre el cardenal argentí Leonardo Sandri, prefecte de la Congregació per a les Esglésies Orientals i vicedegà de Col·legi cardenalici, que formarà part de la comitiva. Es tracta també d’un viatge de “consolació” a una terra amb vocació martirial, marcada per guerres, terrorismes i persecucions, patides especialment per la minoria cristiana, delmada i protagonista d’un veritable èxode, però també per la majoria musulmana. El Papa ha volgut anar a visitar els germans nostres catòlics per portar-los aquest consol, dir-los “aquí estem”. I dir “gràcies” a aquests bisbes iraquians per l’exemple que han donat, perquè han estat fidels al seu ministeri de pastors, no deixant les seves ovelles, sinó que han estat al seu costat, resistint com van poder, malgrat les adversitats i les circumstàncies… Preguem pel Sant Pare, perquè el seu viatge sigui signe de pau i concòrdia amb tots els nostres germans d’Orient.

INFORMACIONS DE LA COMUNITAT

La Quaresma és un temps propici per rebre el sagrament del perdó. Recordem els horaris de Confessions: dijous a les 19:30h a la capella del Santíssim de la basílica de Santa Maria; al despatx parroquial en el seu horari; demanant-ho al mossèn abans o després de les misses dels dies feiners. Properament oferirem els horaris de les celebracions comunitàries del perdó que farem durant la Setmana Santa.

Recés de Quaresma

Diumenge 21 de març de 18h a 19h, basílica de Sta. Maria

– En una primera estona se’ns oferiran unes pistes per a la nostra reflexió i pregària personal.

– I una segona estona d’oració comunitària amb el santíssim exposat, amb cants, els salms de Vespres, silenci d’adoració, pregàries espontànies…

– Després del recés, hi haurà la possibilitat de rebre el sagrament del perdó.

Obert a tothom.

Diorama de Setmana Santa. L’Associació de Pessebristes de Vilafranca ens ofereix un diorama sobre un tema relacionat amb el misteri pasqual; enguany és una escena del “Camí del Calvari” (viacrucis). Exposat a la capella del baptisteri de la basílica.

Confirmacions 2020. Hem tornat a programar la celebració de les confirmacions que teníem pendents de l’any passat i que es van ajornar a causa de les restriccions motivades per la crisi sanitària. Seran, si Déu vol i la situació ho permet, el dissabte 24 d’abril a les 18h a la basílica de Santa Maria.

Resultat Campanya contra la fam 2021. Com a resultat de la col·lecta realitzada a les diferents esglésies els dies 13    i 14 de febrer, s’han lliurat a la Delegació de Mans Unides de Sant Feliu 2.180,61 €. Moltes gràcies a tothom.

Quaresma a l’estil papa Francesc

Oferim uns consells del papa Francesc per viure la Quaresma. Són quinze senzills actes de caritat que ell ha definit com a manifestacions concretes de l’amor a Déu i als altres:  som­riure, donar gràcies, recor­dar als altres que els esti­mem, salu­dar amb ale­gria les per­so­nes que veiem a diari, escol­tar sense pre­ju­di­cis, aturar-se per estar atent a qui ho necessiti, aixecar els ànims de l’altre, celebrar les qualitats i èxits dels altres, oferir a qui ho necesita alguna cosa que no faig servir, cor­re­gir amb amor, aju­dar perquè l’altre pugui des­can­sar, tenir detalls amb els que són a prop, nete­jar allò que embrut­em, ajudar els altres a superar obstacles, tele­fo­nar als pares.

I també ens proposa algunes coses de les quals podem dejunar: de parau­les que ferei­xen, de greuges, d’enfadar-te, de pes­si­mis­mes, de preocupacions, de quei­xes, de pressions, de tisteses, d’egois­mes, de falta de perdó, de par­lar massa i no escol­tar els altres… I acaba dient-nos: si inten­tem aquest dejuni, el nos­tre dia a dia s’omplirà de pau, con­fiança, ale­gria i vida.

CALENDARI  I  AGENDA

Diumenge 7. Diumenge III de Quaresma. A les 18h a l’església de Sant Francesc, Viacrucis.

Dimarts 9. A les 18:30h a la rectoria, reprenem el grup d’estudi d’evangeli. Reflexionarem sobre l’evangeli del diumenge vinent. Obert a tothom.

Dimecres 10. Com cada dimecres a les 19:30h a la basílica, pregària del Rosari. A les 20h, comissió d’economia.

Dijous 11. A les 18h, reunió de la comissió de litúrgia per preparar les celebracions de Setmana Santa.

Divendres 12. A les 16h, reunió de la junta de la casa de colònies Penyafort.

Dissabte 13. Avui i demà, trobada de parelles que es preparen per rebre el sagrament del matrimoni. A les 18:30h, missa per als infants del 2n curs de la catequesi i les seves famílies.

Diumenge 14. Diumenge IV de Quaresma. A les 18h a l’església de la Mare de Déu de Montserrat, Viacrucis.