4 d’abril de 2021 

Pregària de Pasqua 

Déu nostre, que amb el vostre Esperit sembreu en tots els cors la llavor del vostre amor immens, feu que, per la vostra gràcia, tots els homes i dones del món arribem un dia a la vida plena del Regne que ell, Jesucrist, va encetar amb la seva entrega fins a la mort en creu. Que les ferides que romanen en el vostre cos ressuscitat, Senyor Jesús, ens recordin sempre tantes i tantes ferides com hi ha obertes en el nostre món, i ens omplin d’anhel per fer tot el que estigui a les nostres mans per curar-les. Us demanem, Pare, que l’Esperit de Jesús ressuscitat ompli el nostre món, escalfi els cors que viuen tancats en l’egoisme, i infongui en tots els homes i dones de tot arreu una mirada plena de bondat i d’amor com la que Jesús tenia. Que tots nosaltres, cristians i cristianes renovats per la vida nova de la Pasquasiguem sempre, en tota la nostra vida i en totes les nostres actuacions, portadors de fe i d’esperança, testimonis de generositat, treballadors de la justícia i de la concòrdia. Déu nostre, envieu-nos el vostre Esperit d’unitat perquè tots els homes i dones del món que, siguem d’on siguem, us tenim a vós com a únic Pare, arribem a viure com a veritables germans segons els vostre projecte d’amor. Bona Pasqua! 

INFORMACIONS DE LA COMUNITAT 

Baptismes en edat catequèticaHem començat ja la preparació dels 23 infants en edat catequètica que han de rebre el Baptisme abans de celebrar la seva Primera Comunió. És l’anomenat catecumenat que els prepara per rebre el primer dels sagraments de la iniciació cristiana. 

Primeres comunions. Hem programat ja les dates d’aquest curs, que seran una mica més avançades per donar més temps de preparació i esperant que les condicions sanitàries millorin també. Seran del 13 de juny a l’11 de juliol. 

Càritas parroquial. El Dijous Sant vam fer la col·lecta per Càritas Interparroquial de Vilafranca. Us oferim avui un resum dels ajuts econòmics realitzats durant l’any 2020. 

L’any 2020 queda enrere, però encara tenim ben presents els seus efectes en les nostres comunitats, entre els nostres entorns més propers. Són ben coneguts per tots nosaltres els efectes materials de la pandèmia de la COVID-19, arreu els mitjans de comunicació s’han fet ressò de com s’han  incrementat les demandes d’ajuda de persones necessitades per tal  de poder sortir endavant en el  seu  dia a dia.  

Des de la nostra Càritas Interparroquial també vam notar (i notem encara) aquest increment de demandes i de necessitats materials no sempre cobertes de forma adequada.   

En la mesura de les nostres possibilitats, des de Càritas sempre hem posat els recursos materials dels quals disposem a l’abast d’aquelles persones que els poden  necesitar: com a expressió de l’amor fratern, com a expressió de la comunió de béns.  

L’any 2020 Càritas Interparroquial va destinar 9.470€ dels recursos propis a ajudes econòmiques directes. Tot seguit us presentem per àmbits un petit resum de com es van distribuir:   

ÀMBIT IMPORT % 
Alimentació 3.368’85.- 35,6% 
Habitatge: Lloguers, relloguers i pensions… 2.822’00.- 29’8% 
Transports i desplaçaments  784’25.- 8’27 % 
Farmàcia i òptica 310’56.- 3’27 % 
Roba i  equipament de llar 929’42.- 9’8 % 
Tràmits, taxes i telefonia 519’04.- 5’48 % 
Altres: petits ajuts diversos 736’03.- 7’77% 
TOTAL 9.470’00.- 100 % 

 

Observeu  que les dues partides més importants en  quantia són adreçades a necessitats plenament bàsiques: HABITATGE I ALIMENTACIÓ. 

Els ajuts per a transport són per accedir a formació o gestions fora de Vilafranca. 

Aquest exercici de transparència va acompanyat de dues demandes:  

CONTINUEU donant-nos suport si us plau: amb donatius, fent-vos socis…. 

També ens podeu donar suport col·laborant en alguna de les nostres accions com voluntaris  

Telèfon de Càritas Interparroquial: 93.892.03.66 

Compte de Càritas Interparroquial de Vilafranca del  Penedès: La CAIXA: ES94 2100 0033 1202 0104 1078. 

CALENDARI  I  AGENDA 

Diumenge 4 d’abrilDiumenge de PasquaMisses com els diumenges, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat la missa és a les 10:45h, a Santa Maria hi ha una missa extraordinària a les 13:15h. 

Dilluns 5Dilluns de Pasqua. Dia festiu. No hi ha missa al matí a la Trinitat. Misses al monestir a les 8:15h i a Sta. Maria a les 20h. SUSPÈS L’APLEC DE FOIX.  

Dimarts 6Avui no hi ha catequesi.   

Dimecres 7. A les 10h, reunió de la Junta coordinadora de Càritas Interparroquial. Reprenem la pregària del Rosari a les 19:30h (cada dimecres). Resem els misteris de Glòria. 

Dijous 8. Reprenem l’horari de confessions a la capella del Santíssim de la basílica de 19:30h a 20h (cada dijous). 

Dissabte 10Reprenem la missa de les 18:30h a Santa Maria per als infants de la catequesi i les seves famílies. 

Diumenge 11Diumenge II de Pasqua o de la Divina Misericòrdia. Celebració d’aquesta devoció especialment a la parròquia de la Santíssima Trinitat.