30 de maig de 2021

La Trinitat és la Llum que tot ho il·lumina

(Amb motiu de la festa d’avui, reproduïm un fragment de la Carta pastoral del bisbe Torras i Bages sobre la Santíssima Trinitat)

En el Credo confessem Jesucrist, Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum. Per consegüent, el Pare i el Fill són una mateixa llum, perquè deia Jesús a Felip: Qui m’ha vist a mi, ha vist el Pare (Jn 14,9); i l’Esperit Sant és Llum idèntica. El Pare i el Fill i l’Esperit Sant són una mateixa Llum, que per això diu la litúrgia en el dia de la Santíssima Trinitat: Unitat divina, Llum eterna, Trinitat lloable, infoneu l’amor en els nostres cors. El diví Mestre compendiava tota la Llum en aquest excels misteri. Per això ordenà als seus deixebles: Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant (Mt 28, 19). Jesucrist il·luminà el món perquè sobre d’Ell refluí tota la llum de la Divinitat. Ell era la imatge del Pare, tots dos són una mateixa cosa; sobre d’Ell reposà l’Esperit Sant i per Ell parlaven el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.

Creiem en la Llum si volem ser fills de la Llum; de llum quedà plena la cova de Betlem; en la muntanya del Tabor el veieren els deixebles transformat en llum enlluernadora; quan morí a la Creu s’apagà la llum del sol perquè patia el principi de tota llum; i quan ressuscità, irradiacions de llum celestial manifestaren la seva victòria sobre la mort.

En les nostres diades cristianes, les grans festes són assenyalades per grans il·luminacions: llum i glòria venen a ser el mateix. On regna Jesucrist tot queda il·luminat per Ell, perquè Ell sol, junt amb el Pare i l’Esperit Sant, Ell és la Llum que resplendeix en la foscor, i la foscor no ha pogut ofegar-la (Jn 1,5).

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.

INFORMACIONS DE LA COMUNITAT

EXÈQUIES A LES ESGLÉSIES. Donada la millora de la situació sanitària i el relaxament d’algunes de les mesures preventives, les parròquies de Vilafranca comuniquen que a partir del dia 1 de juny es podran tornar a celebrar a les esglésies parroquials (Santa Maria o Santíssima Trinitat) les Exèquies dels difunts de les famílies que així ho demanin. Fins ara totes les cerimònies exequials se celebraven a l’oratori del tanatori; a partir d’ara, doncs, les famílies podran tornar a triar si desitgen celebrar-les al tanatori o a l’església, tal com es feia habitualment abans de la pandèmia. A més, el dilluns següent es manté com sempre la missa funeral a la basílica de Santa Maria a les 20h. A les celebracions que tinguin lloc a les esglésies caldrà continuar mantenint les mesures preventives: ús de mascareta, rentat de mans, distàncies de seguretat, i respectar els aforaments establerts i els seients marcats degudament.

Solemnitat del Cos i la Sang de Crist (Corpus)

Dijous 3 de juny, després de la missa de les 20h. a Santa Maria: pregària amb exposició del Santíssim i benedicció.

Diumenge 6 de juny i vigília, a totes les misses. Col·lecta per Càritas Diocesana. Solemnitzarem especialment la missa de les 12 h a Santa Maria: al final de la missa, processó amb la custòdia per l’interior del temple i benedicció.

Col·lecta amb paneres. A partir d’avui es tornaran a passar les paneres per a la col·lecta a totes les misses, però no a l’ofertori sinó després de la comunió, per mantenir les mesures sanitàries.

Dona llum a l’Índia. El Grup Tercer Món – Mans Unides de les parròquies de Vilafranca vol agrair els donatius de totes les persones que han col.laborat en aquesta campanya. L’import recollit, fruit de la venda de llànties els dies 15 i 16 de maig al final de totes les misses, ha estat de 1.951,05 €, que van destinats als projectes d’emergència que Mans Unides fa a l’Índia amb motiu de la crisi sanitària. Seguim units en la pregària, tal com recomana el papa Francesc.

Dues publicacions. Posem a l’abast de qui hi estigui interessant les publicacions corresponents a les dues conferències que en aquest final de curs han preparat els Grups de diàleg: l’encíclica del Papa Fratelli tutti (6 €) i el document dels bisbes amb motiu dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense Esperit, cap on guies les nostres Esglésies? (5 €). Els podeu adquirir al despatx parroquial o a la sagristia de Santa Maria.

CALENDARI  I  AGENDA

Diumenge 30. Solemnitat de la Santíssima Trinitat. Missa solemne a les 10h a la parròquia de la Santíssima Trinitat.

Dilluns 31. Visitació de la Benaurada Verge Maria.

Dimarts 1 de juny. Sant Justí, màrtir. A les 21h a la basílica, reunió de pares/mares de 2n de confirmació.

Dimecres 2. A les 20h, consell pastoral parroquial.

Dijous 3. Sant Carles Luanga i companys màrtirs. Després de la missa de les 20h, pregària amb exposició del Santíssim i benedicció (vegeu notícia).

Dissabte 5. Sant Bonifaci, bisbe i màrtir. A les 18:30h, última missa del curs per als infants de la catequesi i les seves famílies.   

Diumenge 6. Solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist. Col·lecta destinada a Càritas Diocesana a totes les misses. Al final de la missa de les 12h, processó amb el Santíssim per l’interior de la basílica.