20 de febrer de 2022

Resum econòmic 2021 

Oferim avui el resum econòmic de l’any 2021. Aquest és el comentari que en fa la comissió econòmica parroquial, a qui aprofitem per agrair el seu valuós i desinteressat servei: 

Els ingressos corresponents a l’exercici 2021 han estat de 172.886,61€ (no s’inclouen les col·lectes manades). Cal esmentar els bons rendiments del patrimoni immobiliari com són els lloguers d’habitatges i aparcaments que pugen 30.489,72€ + 8.899,29€ de Can Trabal. També les quotes fixes de subscriptors han anat augmentant en els darrers anys, pel 2021 han estat de 24.734.76€. Han pujat molt les col·lectes manades, que no afecten l’economia parroquial perquè entren i surten: l’any 2020 van ser 9.390,42€ i el 2021 15.603,20€.

Pel que fa a les despeses totals, sumen 155.713,89€. La més important es correspon a la quota del fons comú diocesà per un import de 28.429,20 €. També cal remarcar el cost de la neteja de les esglésies per 12.594,58€ i els subministraments d’aigua, llum i gas per 15.672,23€.

En resum, s’ha obtingut un superàvit de 17.713.89€, la qual cosa és molt positiva i en donem gràcies a tota la comunitat.

Adjuntem al full parroquial d’avui el full per si algú vol subscriure una quota fixa a favor de la parròquia o bé augmentar-la.

Vegeu també la nota sobre els donatius al revers del full.

Descarregar (PDF, 444KB)

Nota sobre el donatius

Els percentatges de deducció han augmentat:

– El que deduïa 75 % ara ha passat a 80% (fins a 150 euros de donació);

– El que deduïa 35 % ara ha passat a 40% (Donatius recurrents, que són els imports iguals o superiors en els dos últims exercicis);

– El que deduïa 30 % ara ha passat a 35% (resta de donatius).

CALENDARI  I  AGENDA 

Diumenge 20. Diumenge VII del temps durant l’any. A les 17:30h a l’església de la Mare de Déu de Montserrat, ASSEMBLEA PARROQUIAL.

Dilluns 21. Conferència: “La convivència en societats amb diversitat cultural i religiosa”, per Alícia Guidonet, antropòloga. A les 21h a la sala parroquial Mn. Vinyeta

Dimarts 22. A les 18:45h, pastoral de la salut.

Dimecres 23. Sant Policarp, bisbe i màrtir. A les 18h, Santa Maria 2020. A les 19h, Tercer Món – Mans Unides.

Diumenge 27. Diumenge VIII del temps durant l’any.