24 d’abril de 2022

Pasqua sinodal

La Pasqua d’aquest any coincideix amb la fase diocesana del Sínode que ha convocat el papa Francesc amb el títol “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”. Realment la celebració de la mort i la resurrecció del Senyor ens empeny a tots els cristians en el camí que hem de fer junts, com a fills i filles de Déu, com a batejats, com a membres actius de l’Església. La setmana passada i avui mateix reproduïm en aquest full el resum del treball que es va fer en els grups a les parròquies de Vilafranca i que va culminar en l’assemblea parroquial del 20 de febrer. El consell pastoral parroquial ha recollit aquestes respostes i en farà objecte de reflexió i propostes. Ara s’està fent el resum a nivell arxiprestal, amb les aportacions de les diferents parròquies, que es lliurarà al bisbat per al resum diocesà. En aquesta mateixa línia, anunciem ja que enguany reprenem la Trobada Pasqual de la nostra Vicaria Episcopal, que ens toca acollir al nostre Arxiprestat. Concretament, serà el diumenge 15 de maig a la tarda al Castell de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos). En aquesta trobada es posaran en comú els resums sinodals dels arxiprestats de Vilafranca, Sant Sadurní, Garraf i Piera-Capellades.

Resum de les respostes a les preguntes del Sínode a les parròquies de Vilafranca (continua)

2- A nivell personal, ¿quines passes em suggereix l’Esperit Sant per créixer en comunió amb els qui caminen junts amb mi?

A nivell personal, cal plantejar-nos si n’hi ha prou amb la presència. Hem d’estar oberts a acollir suggeriments d’aquelles persones que no són practicants, amb actitud de servei, d’escolta sense judicar, fer causa comuna per trobar nous projectes que siguin útils a la comunitat, tenint sempre present la riquesa de la diversitat.

A nivell de parròquia, ¿hi hauria alguna iniciativa o proposta que ens pogués ajudar a créixer en aquest viure que “caminen junts”?

Tenir un projecte seriós d’acollida amb un interès sincer cap als altres, aprofitant les possibilitats que tenim, per exemple, a la catequesi, Càritas,… i cercar-ne d’altres que afavoreixin la integració d’altres persones. Fomentar l’acollida a les misses amb l’actitud d’acostar les persones a la parròquia, tant si són practicants com no practicants.

Fomentar el coneixement i la interacció entre grups amb trobades, assemblees o altres iniciatives que facilitin obrir-nos a l’exterior per donar a conèixer els serveis que fan els grups i oferir la possibilitat d’icncorporar-s’hi.

Explicar la simbologia de les celebracions.

Potenciar espais de pregària per a infants, joves i grans.

Millorar la comunicació i la difusió de les activitats parroquials i comunitàries, aprofitant les xarxes socials i d’altres eines que tenim al nostre abast.

Buscar la manera perquè els infants puguin col·laborar o ser més actius a les misses i en altres activitats.

Formar un grup musical parroquial també podria ser un bon element de cohesió i participació. I trobar espais per aprendre els cants de les celebracions.

Organitzar xerrades amb missioners i/o fent una experiència de voluntariat amb alguna congregació religiosa en algun país. Fora important que el tema missioner es consolidés més en els joves de la comunitat.

Realitzar una acció solidària de portes enfora.

INFORMACIONS DE LA COMUNITAT

Hospitalitat de Lourdes. El dissabte 14 de maig es farà el Pelegrinatge de les Hospitalitats Catalanes a Montserrat. Inscripció i reserva, preu 35€ (tot inclòs, bus adaptat): dilluns 25 i divendres 29 de 19 a 20h al despatx parroquial.

Sopar solidari contra la fam. El Grup Tercer Món – Mans Unides recupera aquest acte, que es farà el dissabte 7 de maig a les 21h a la sala Mn. Vinyeta. La setmana que ve donarem tota la informació.

Sessions de formació i diàleg. Dilluns 25 d’abril:

CALENDARI I AGENDA

Diumenge 24. Diumenge II de Pasqua o de la Divina Misericòrdia. Celebració d’aquesta devoció especialment a la parròquia de la Santíssima Trinitat.

Dilluns 25. Sant Marc, evangelista. A les 21h, sessió de formació i diàleg (vegeu notícia).

Dimarts 26. Sant Isidor, bisbe i doctor de l’Església. A les 18:45h, reunió del grup de la Pastoral de la Salut.

Dimecres 27. La Mare de Déu de Montserrat. Misses a les 8:15h a la Santíssima Trinitat, a les 12h a Santa Maria i a les 20h a l’església de la Mare de Déu de Montserrat.

Dijous 28. A les 20h a la basílica Santa Maria, missa funeral per Mons. Francesc Pardo, presidida per Mn. Josep Pausas, company de curs del bisbe de Girona.

Divendres 29. Santa Caterina de Siena.

Diumenge 1 de maig. Diumenge III de Pasqua.