12 de febrer de 2023

Resum econòmic 2022

Els ingressos corrents de 2022 pugen 181.159€ (sense comptar els 13.985€ de col·lectes manades). Com a partides més importants destaquem: col·lectes i caixetes (42.169€), lloguers (42.429€), subscriptors i donatius i altres aportacions (51.840€), amb un total de 136.440€. Aquest import és el que genera la parròquia per si sola. A més, tenim l’aportació de l’Ajuntament derivada del conveni per patrimoni i capella de Sant Joan (28.350€). També hi ha l’aportació de l’agrupament escolta (1.065€) que correspon a la meitat de les despeses dels locals del carrer Amàlia Soler (Fàtima), i els ingressos per les inscripcions de la catequesi (3.775€). Ingressos totals 181.159,75€.

Aquest any tenim unes despeses superiors a les habituals. En l’apartat de remuneracions la despesa de 21.969€ correspon a la persona contractada per a la rectoria que està de baixa per malaltia des de març de 2022; es va incorporar una altra persona que té una despesa de 18.731€. Els subministraments (llum, aigua i gas) pugen 19.066€; han sofert un increment considerable degut a la pujada de llum i gas. La quota del Fons comú diocesà és la quantitat mensual que s’aporta al bisbat en funció dels ingressos de cada parròquia; aquesta partida puja 34.107€. Despeses totals 186.578,48€.

El resultat final és de dèficit per import de 5.418,73€. No és un dèficit alarmant, però ha d’empènyer a la nostra col·laboració corresponsable en l’economia parroquial.

Descarregar (PDF, Unknown)

Adjuntem al full parroquial d’avui la fitxa per si algú vol subscriure una quota fixa domiciliada a favor de la parròquia o bé augmentar-la. Recordeu que els donatius comptabilitzats (quotes fixes, transferències, o donatius en efectiu amb rebut) dedueixen a la Declaració de la Renda.

CALENDARI I AGENDA

Diumenge 12. Diumenge VI del temps de durant l’any. Campanya contra la fam en el món de Mans Unides. A les 12h, participació dels membres de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.

Dimarts 14. Sant Ciril, monjo, i sant Metodi, bisbe. A les 18:30h, grup d’estudi d’evangeli.

Divendres 17. A les 18:30h, curs d’iniciació a la Bíblia.

Dissabte 18. De 10:30 a 13:30h. al Monestir del Carme, matí de recés, predicat per Mn. Valentí Alonso.

Diumenge 19. Diumenge VII del temps de durant l’any.