25 de febrer de 2024

Resum econòmic 2023

A finals d’any s’ha fet una inversió en plaques fotovoltaiques que s’han instal·lat al terrat de la rectoria per un import de 14.615,99 euros, dels quals s’han liquidat 7.000 euros a finals de 2023 i la resta en els primers dies de gener de 2024, just a l’acabar l’obra. Actualment ja funcionen a ple rendiment i això suposarà un estalvi en el consum d’energia per a la rectoria i la basílica de Santa Maria.

També s’ha canviat la centraleta telefònica; tenim així un servei millor i més econòmic.

En l’apartat Subscriptors i Donatius tenim un llegat d’un particular, de 10.000 euros. També han pujat les col·lectes dominicals i les caixetes.

En aquest exercici s’han aportat 30.360 euros al Fons Comú Diocesà.

Aquest 2023 s’han fet col·lectes externes per import de 16.463,65€, enfront de les 13.985,71€ de 2022.

L’exercici 2023 ha estat en el seu conjunt superior a 2022 en un percentatge de 11,17% .

Ingressos de 2022 181.159,75€

Ingressos de 2023 203.933,48€

S’ha corregit el dèficit de 2022 per un import de -5.418,73€ amb l’increment de 2023 que ha tingut un superàvit de 31.254,89€.

Descarregar (PDF, 445KB)

CALENDARI I AGENDA

Diumenge 25. Diumenge II de Quaresma. A les 18h a la parròquia de la Santíssima Trinitat, pregària del Viacrucis.

Dilluns 26. A les 21h Sessió de formació i diàleg.

Dimarts 27. A les 17h, reunió comissió Santa Maria 2020.

Dimecres 28. A les 19:30h, pregària del rosari (cada dimecres). Durant la Quaresma resem els misteris de Dolor.

Dissabte 2. 19:15h, contes de Santa Maria. 20h, missa jove.

Diumenge 3. Diumenge III de Quaresma. A les 18h a l’església de Sant Francesc, pregària del Viacrucis.