Invocació a Sant Jordi

A vós implorem, sant Jordi gloriós;

a vós demanem vostra protecció.

Que els cants ens alegrin i ens facin millors,

i ens facin amar-vos, sant Jordi gloriós!

Miquel Dolç