La unció dels malalts

Des de l’equip de pastoral de la salut han preparat aquest full sobre l’unció dels malats.

Esperem que sigui d’utilitat a tots aquells que cerquin l’ajuda de Déu en moments de malaltia.

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid