Cinquantè aniversari de l’inici del Concili Vaticà II  (4)

 

El proper 11 d’octubre farà 50 anys que s’inicià el Concili Vaticà II, que convocà el Papa Joan XXIII. Per aquest motiu, ens va semblar oportú llegir, els dies de la Novena a Sant Fèlix, alguns fragments de dos dels principals documents conciliars.

Tot seguit podeu llegir el corresponent al quart dia.

 

De la Constitució pastoral de l’Església en el món contemporani, del Concili Vaticà II:

 

«Déu ha destinat la terra amb tot el que conté a l’ús de tots els homes i pobles, talment que els béns creats han d’arribar equitativament a tothom sota el guiatge de la justícia, acompanyada de la caritat. Per tant, siguin quines siguin les formes de propietat, adaptades a les legítimes institucions dels pobles segons les circumstàncies diverses i canviants, cal tenir en compte sempre aquesta destinació universal dels béns. Per això, l’home, en usar-ne, ha de considerar les coses exteriors que legítimament posseeix, no solament com a pròpies d’ell, sinó també com a comunes, en el sentit que puguin aprofitar no tan sols a ell sinó també als altres. D’altra banda, pertoca a tothom el dret de tenir la part de béns suficient per a ell i la seva família.

 

Així ho van creure els pares i doctors de l’Església, en ensenyar que els homes estaven obligats a socórrer els pobres, i no pas únicament amb els béns superflus. El qui es troba en extrema necessitat té dret a procurar-se, de les riqueses d’altri, allò que li és necessari.

 

Com que al món hi ha tanta gent oprimida per la fam, el sagrat Concili insta a tothom, individus i autoritats, a recordar aquella sentència dels pares: “Dóna de menjar al qui es mor de fam, perquè, si no l’has alimentat, l’has matat”, i segons les possibilitats, a compartir realment i a esmerçar els béns sobretot prestant socors als individus i pobles per tal que puguin ajudar-se i desenvolupar-se ells mateixos».

 

 

Tots aquells qui volen justícia

saciar podran fam i set.

Benaurats seran i hereus d’un cel etern.

Benaurats seran prop de Déu.

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

 

 

Catequesi Parroquial. Curs 2012 – 2013  :

 

Primer curs (nens i nenes que faran tercer curs de primària a l’escola):

Començarà el proper dilluns, dia 1 d´octubre. Les sessions seran cada dilluns, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.

 

Segon curs (nens i nenes que van fer el primer l’any passat):

Començarà el proper dimarts, dia 2 d´octubre. Les sessions seran cada dimarts, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.

 

Altres cursos (nens i nenes que ja han fet la primera comunió):

Les sessions de catequesi començaran el proper dimecres, dia 3 d’octubre, a l’ església de la Mare de Déu de Montserrat i el proper divendres dia 5 d’octubre a la rectoria de Santa Maria.

 

Catequesi de Confirmació:

Per a nois i noies que fan 3r. d’ESO o més.

Inscripcions: dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, en el despatx parroquial, fins el dia 18 d’octubre.

 

GEP. Esplai Parroquial :

 

Inscripcions: Cada dimarts i divendres, de 2/4 de 8 a 9 del vespre, fins el dia 9 d’octubre, a Can Trabal.

 

Curs bíblic :

 

El proper dimarts dia 2 d’octubre, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria, primer dia de curs. Tema: 2 Co 6,14-18 i 7,1.

 

Consell Pastoral Parroquial:

 

Tindrem la 1ª reunió d’aquest curs, el proper dijous dia 4 d’octubre, a 2/4 de 10 del vespre.

 

Missa Familiar:

 

El proper dissabte dia 6 d’octubre celebrarem aquesta Missa, a les 7 de la tarda, a la parròquia de la Santíssima Trinitat. Aquesta celebració va destinada a les famílies joves amb infants petits.