NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA DAVANT LES ELECCIONS AL PARLAMENT (1)

Amb data 5 d’octubre de 2012, i pensant en les properes eleccions del dia 25 de novembre, els Bisbes de Catalunya van escriure la següent nota que, per la seva importància, transcrivim:

«El Poble de Catalunya ha estat convocat a elegir els seus representants al Parlament. Aquesta convocatòria d’eleccions democràtiques es fa en un moment particularment delicat, sobretot, per la situació de crisi econòmica greu que travessa la nostra societat, i també per la transcendència de les opcions polítiques per al futur.

L’Església vol continuar servint la societat catalana, com ha fet al llarg dels segles, tot reconeixent els canvis profunds, socials i culturals que s’hi ha produït en els últims anys i també els que s’estan produint en aquests darrers mesos. Ho fa tenint present aquelles paraules emblemàtiques amb què s’iniciava la Constitució Gaudium et Spes del Concili Vaticà II, de l’inici del qual en celebrem el 50è. aniversari: “la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes contemporanis, sobretot dels pobres i de tots els qui sofreixen, són també la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement humà que no trobi ressò en el cor d’ells” (GS 1).

D’acord amb aquest esperit, els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense volem recordar a tots els catòlics i a tots els homes i dones de bona voluntat, que viuen i treballen a Catalunya, la necessitat de respectar en tot moment els principis ètics fonamentals, que han estat expressats pel pensament social de l’Església: la dignitat de tota vida humana, des de la concepció a la seva mort natural; el valor de la democràcia, el diàleg i la voluntat d’acord, com a formes de resolució de conflictes; el deure de tots, especialment els governants, d’afavorir sempre el bé comú com a objectiu prioritari; la importància de la justícia distributiva i de la justícia social per a regular l’economia de mercat; l’atenció solidària als més vulnerables; la defensa dels drets de les persones i dels pobles, i el respecte a les minories, com a base irrenunciable de qualsevol construcció política; el rebuig de tota actitud adreçada a atiar la divisió social o la violència; la promoció de la pau i la fraternitat entre els homes i els pobles».

(continuarà)

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Reunió del grup “Vaticà II” ; El grup d’adults que enguany, amb motiu del 50è aniversari de l’esmentat Concili, reflexiona a partir de la constitució Gaudium et Spes, es reunirà el proper dimarts dia 13, a les 9 del vespre, a la rectoria.

Reunió de la comissió Santa Maria 2020: Dijous, dia 15, a les 7 de la tarda, a la rectoria.

Reunió dels acollidors de pares de bateig: Dijous, dia 15, a 2/4 de 10 del vespre, a la rectoria.

Reunió de pares i mares de nens/nenes de segon curs de catequesi: Divendres, dia 16, a les 9 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta.

III Trobada d’animadors de la litúrgia: Dissabte, 17 de novembre, de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, a la Casa de l’Església del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. La ponència, sota el títol “La Litúrgia, lloc d’expressió i de foment de la fe” anirà a càrrec de Mns. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona. Els convocats són tots els animadors i animadores que fan algun servei relacionat amb fer més vives i participades les celebracions litúrgiques (organistes, animadors dels cants, monitors, lectors, donadors de la comunió, encarregats de passar a recollir la col·lecta, etc.).

Diada de “Germanor”: La celebrarem el proper diumenge dia 18. Col·lecta extraordinària destinada al Fons Comú Diocesà.

Trobades “Vine i veuràs” : Les reemprendrem properament. Amb motiu de l’ANY DE LA FE, hi convidem a tots aquells que:

  • es pregunten si és possible creure en Déu en el segle XXI…
  • necessiten trobar-se a si mateixos i cerquen un ambient propici…
  • continuen anant a missa, però els agradaria trobar-hi més sentit i més vida…
  • tenen fe, però també tenen molts dubtes…
  • creuen, però desitgen conèixer més a fons el missatge de l’evangeli…
  • potser passen una mala temporada i voldrien trobar una ajuda…

PROPERES TROBADES:

Dijous dia 22 de novembre i dijous dia 13 de desembre, de 9 a 10 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta de la rectoria de Santa Maria.

Són trobades obertes, de lliure assistència.