NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA DAVANT LES ELECCIONS AL PARLAMENT (2)

Amb data 5 d’octubre de 2012, i pensant en les properes eleccions del dia 25 de novembre, els Bisbes de Catalunya van escriure una Nota. La setmana passada en transcrivíem la primera part; avui us oferim la segona.

«En un règim democràtic, cada ciutadà ha de poder manifestar les pròpies conviccions i fer camí amb els altres, pensant que “una societat que, en tots els seus nivells, vol positivament estar al servei de l’ésser humà és la que es proposa com a meta prioritària el bé comú, en tant que bé de tots els homes i de tot l’home” (Compendi Doctrina Social de l’Església nº 165).

També volem subratllar que les eleccions democràtiques exigeixen el dret i el deure d’exercir el propi vot, amb llibertat i responsabilitat. Aquests requisits es compleixen només si els ciutadans, a més de gaudir de les condicions externes que assegurin l’absència de coacció, també reben una informació verídica i completa de les diferents opcions polítiques, de manera que puguin  fer-se un judici responsable a l’hora de decidir el seu vot. Com ja dèiem fa un any, “avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma política concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el context europeu actual. Com a pastors de l’Església no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous, però defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per integrar la diversitat que la configura.” (“Al servei del nostre poble” 2011, n.5)

Finalment, cal tenir present el deure dels ciutadans a participar activament en les eleccions legítimes, com a membres responsables de la societat, i així mateix exhortem tots els cristians que intensifiquin la seva pregària per demanar que els futurs esdeveniments polítics afavoreixin el bé comú, la veritat, la justícia i la pau.» 

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Diada de “Germanor”

La celebrem aquest diumenge dia 18, amb el lema “L’ESGLÉSIA CONTRIBUEIX A CREAR UNA SOCIETAT MILLOR”. Amb aquest motiu el nostre  Bisbe ha escrit: «No són pocs els qui, fins i tot no compartint plenament la fe en Jesucrist, consideren que l’existència de l’Església és un bé per a la societat, sigui per la seva tasca integradora, educativa i cultural, sigui per representar un referent d’ideals ètics.

Voldríem doncs que l’aportació, i tot tipus d’ajuda, que fem a l’Església estigués ben motivada. Servint Crist, servim la humanitat.

Que Ell, per mitjà del seu Esperit, ens faci generosos».

La col·lecta de les misses d’aquest cap de setmana anirà destinada al Fons comú diocesà.

Trobades “Vine i veuràs”

Les reemprendrem el proper dijous dia 22 de novembre, de 9 a 10 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta de la rectoria de santa Maria.

Són trobades obertes, de lliure assistència.

Van adreçades als qui:

  • necessiten trobar-se a si mateixos i cerquen un ambient propici…
  • continuen anant a missa, però els agradaria trobar-hi més sentit i més vida…
  • tenen fe, però també tenen molts dubtes…
  • creuen, però desitgen conèixer més a fons el missatge de l’evangeli…
  • potser passen una mala temporada i voldrien trobar una ajuda…

Curs bíblic.

El proper dimarts dia 20 de novembre, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: 2Co 8,16-24.

Reunió de pares de nens de primer curs de Catequesi.

Divendres dia 23 de novembre, a les 9 del vespre, a la sala parroquial Mn. Vinyeta.

Pastoral de la salut. Dissabte dia 24, a 2/4 de 12 del migdia, a la Residència Ricard Fortuny, celebració de l’Eucaristia.

Celebració del sagrament del Baptisme.

Diumenge dia 25, solemnitat de Crist Rei, a les 5 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria. Durant el temps d’Advent no hi haurà celebracions baptismals.