ANY DE LA FE .  EL CREDO (3)

 Crec en Déu, Pare totpoderós, Creador del cel i de la terra 

TOTPODERÓS (continua) La fe és un regal, un do de Déu, que hem rebut en el nostre baptisme, però és un do que hem de fer créixer. És com una llavor sembrada al nostre cor, que ha de créixer a mesura que ens fem grans. I ens fem grans a mesura que confiem més i acollim l’amor de Déu en la nostra vida de cada dia, que és feta “d’alegries i tristeses”.

En la professió de fe diem que aquest Déu nostre, aquest Pare Déu és TOTPODERÓS. I hi ha cristians que no ho entenen prou bé; pensen que Déu els ha d’estalviar les situacions adverses i les contrarietats. I quan arriben aquests moments, s’enfaden amb Déu i no pensen que Déu ens ha fet el regal de ser lliures i ens ha fet capaços d’enfrontar-nos a aquestes contrarietats. Ens pot semblar que Déu és lluny, però sant Pau ens diu que “en Ell vivim, ens movem i som”. I sant Agustí deia que Déu era “més endins del nostre interior”. Déu, com un bon pare i una bona mare no deixen sols els seus fills, sempre és prop nostre, dins nostre.

CREADOR En la professió de fe també diem que Déu és CREADOR. Quan en la Vetlla Pasqual ressona la lectura del llibre del Gènesi, nosaltres ja sabem que no ho hem d’entendre al peu de la lletra, però ens impressiona escoltar, un any i un altre, que l’obra de la creació, aquest món que habitem i que, sovint, no hem sabut tractar com cal, ha sortit de les mans de Déu.

La ciència ha de dir el que ha de dir, i nosaltres creiem que això no treu que puguem afirmar que aquest món ha sortit de les mans de Déu i que Ell vol que, amb les nostres mans, amb totes les nostres capacitats, en fem un món més habitable per a tothom. Déu també ens ha fet el do d’anar re-creant aquesta obra seva, és a dir, respectant-la, admirant-la, embellint-la, transformant-la en la casa de tots.

Algú ha dit que “creure és estimar”. Quan diem: “Crec en un Déu…” no són paraules d’un ritual, sinó paraules d’amor en el Déu i Pare que estima i és provident.

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Temps d’Advent

Aquest diumenge i el vinent el protagonisme de l’evangeli d’Advent és per a Joan, el Baptista. És indubtable que és una de les grans figures del temps d’espera i de preparació de la vinguda del Senyor, al costat de Maria, de Josep, i d’aquella petita resta d’Israel que seguia de cor tot allò anunciat pels profetes i en particular per Isaïes. Avui la mirada a Joan és sobre ell mateix. Diumenge vinent ens fixarem més en el seu missatge concret. Tot plegat ens ha de situar en el nostre temps per tal de renovar l’espera del Senyor en la nostra vida, de preparar-li el camí, d’aprendre a veure-l’hi ja present.

Celebracions d’Advent : Els dies feiners: a ¼ de 9 del matí, pregària de Laudes i Eucaristia a la Parròquia de la Stma. Trinitat. De dilluns a divendres: a 2/4 d’11, Eucaristia a l’església de sant Francesc. De dimarts a divendres: a les 8 del vespre, pregària de Vespres i Eucaristia a la Basílica de santa Maria. Els dimarts: a les 8 del vespre, Eucaristia a l’església de la Mare de Déu de Montserrat. Els dies festius: Horari habitual de Misses.

 Any de la Fe

El proper dijous dia 13 de desembre, de 9 a 10 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta, trobada de “VINE I VEURÀS”. És una trobada oberta, de lliure assistència.

 Altres trobades i reunions

EQUIP DE LITÚRGIA : Es reunirà dilluns dia 10 de desembre, a les 6 de la tarda, a la rectoria.

GRUP “VATICÀ II”  : Tindrà reunió dimarts dia 11, a les 9 del vespre, a la rectoria.

GRUP MATRIMONIS – ACOLLIDORS DE PROMESOS : Es reunirà divendres dia 14, a les 9 del vespre, a la rectoria.

 

Celebracions comunitàries del sagrament de la Penitència

Dilluns dia 17 de desembre, a les 7 de la tarda, a l’església de sant Francesc i a les 9 del vespre, a la basílica de santa Maria.

Dimarts dia 18, a les 8 del vespre, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat.

Pelegrinatge diocesà amb motiu de l’Any de la Fe

RESSEGUINT LES PETJADES DE SANT PAU

28 d’abril – 7 de maig de 2013. Presidirà el pelegrinatge Mons. Agustí Cortés, Bisbe de sant Feliu de Llobregat.