Recentment, el P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, ha publicat

un llibre que porta per títol “Viure l’any litúrgic de la mà del Concili
Vaticà II”, en el qual presenta una antologia molt àmplia de les pàgines
més significatives i més vives de l’ensenyament conciliar. Ens proposem
transcriure’n uns fragments al llarg del temps de Quaresma i de Pasqua.
De la mà d’aquests textos del Vaticà II, ens podrem enriquir amb la
paraula que en ocasió d’aquell «pas de l’Esperit Sant per l’Església» –
segons la bella definició del papa Roncalli- ressonà en el nostre món i hi
aportà una alenada d’aire fresc.

LES GRANS QÜESTIONS DE LA HUMANITAT

Alguns, encara, esperen l’alliberament veritable i total de la humanitat
únicament dels esforços de l’home, i estan persuadits que el futur regne de
l’home sobre la terra satisfarà tots els desigs del cor. Ni falten tampoc els
qui, desesperant de trobar un sentit a la vida, lloen l’audàcia d’aquells que,
considerant l’existència humana buida de tota significació, s’esforcen per
donar-li’n una de plena només amb el propi enginy. Malgrat això, davant
l’evolució actual del món, cada dia són més nombrosos els qui es plantegen
les qüestions més fonamentals o les perceben amb renovada agudesa:
Què és l’home? Quin sentit tenen el dolor, el mal, la mort, que continuen
subsistint malgrat tants progressos? On treuen cap aquestes victòries
obtingudes a un preu tan car? Què pot aportar l’home a la societat i què pot
esperar-ne? Què vindrà després d’aquesta vida terrenal?

L’Església creu que Crist, mort i ressuscitat per tothom, dóna a l’home,
mitjançant el seu Esperit, llum i força perquè pugui respondre a la seva
vocació suprema; i que, sota al cel, no hi ha cap altre nom donat als homes
que pugui salvar-los.

Creu igualment que la clau, el centre i el fi de tota la història humana es
troben en el seu Senyor i Mestre.

L’Església afirma també que per sota de tots els canvis hi ha moltes
realitats immutables: aquestes tenen el seu últim fonament en Crist, que és
sempre el mateix: ahir, avui i pels segles.

(Gaudium et Spes, 10)

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Diumenge I de Quaresma. Viure la fe és deixar-se omplir per l’Esperit
Sant i actuar segons els seus criteris, tal com Jesús. Vencent les
temptacions de voler posar Déu al servei dels nostres interessos, d’adorar el
poder, el diner o el prestigi personal i egoista… TEMPTACIONS que ens
acompanyen tota la vida.
La Paraula acollida en el cor, llegida i interpretada segons l’Esperit de
Jesús és aliment de la fe i llum de la vida creient.
Aquest diumenge la pregària del Viacrucis serà a la basílica de santa
Maria, a les 6 de la tarda.

Conferència dels grups de diàleg. Dilluns dia 18 de febrer, de 9 a 2/4
d’11 del vespre, a la sala parroquial Mn. Joan Vinyeta. Tema: El diàleg
interreligiós. Conferenciant: Xavier Melloni, jesuïta.

Curs bíblic. Dimarts dia 19 de febrer, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria.
Tema: 2Co 10,12-18.

Pastoral de la salut. Dissabte dia 23 de febrer, a 2/4 de 12 del migdia, al
Centre Ricard Fortuny, celebració de l’Eucaristia.

VIACRUCIS QUARESMAL

El Viacrucis és potser la més bella i antiga de les devocions, que han
brollat del cor del poble buscant de reproduir els misteris de la passió i
mort del Redemptor.
El Viacrucis conté una colla de gestos ben significatius que en fan una
pregària força completa: rememorar la narració de la passió, escoltar i
reflexionar, fer silenci, cantar, pregar, contemplar la imatge del Crucificat.
.
Cada diumenge de Quaresma farem aquesta pregària i, sobretot, la farem la
nit del Divendres Sant recorrent els carrers i places propers a la Basílica.
El proper diumenge, 24 de febrer, serà a la Parròquia de la Stma. Trinitat.

ESTADÍSTICA PARROQUIAL ANY 2012
Parròquies de Santa Maria i Santíssima Trinitat

BATEJOS: 100 (59 nenes i 41 nens).
CONFIRMACIONS: 34 (20 noies i 14 nois).
PRIMERES COMUNIONS: 119 (67 nenes i 52 nens).
CASAMENTS: 16.
EXÈQUIES: 256 (130 homes i 126 dones).