Tal com anunciàvem en el Full de la setmana passada, durant el temps de Quaresma i Pasqua, en l’avinentesa del 50è aniversari de l’inici del Concili Vaticà II, cada setmana, tenint per rerefons les lectures del  diumenge, us oferirem fragments de diversos documents conciliars que transmeten la paraula que en ocasió d’aquell «pas de l’Esperit Sant per l’Església» -segons la bella definició del papa Roncalli- ressonà en el nostre món i hi aportà una alenada d’aire fresc.

MISSIÓ DE JESUCRIST

«Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo»

Jesucrist fou enviat al món com a mitjancer veritable entre Déu i els homes. Déu com és, «en ell resideix corporalment tota la plenitud de la divinitat» (Col 2,9); i segons la naturalesa humana, nou Adam, és cap de la humanitat renovada, «ple de gràcia i de veritat» (Jn 14,14). Per tant, el Fill de Déu va seguir els camins d’una veritable encarnació per tal de fer els homes participants de la naturalesa divina, i tot i ésser ric, es féu pobre per nosaltres per tal d’enriquir-nos amb la seva pobresa… El Fill de l’home no vingué a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat per a una multitud, és a dir, per a tothom.

Els sants pares afirmen constantment que no fou guarit allò que Crist no assumí. Però assumí la naturalesa humana íntegra, tal com es troba en nosaltres, miserables i pobres, encara que sense pecat. De si mateix, en efecte, Crist, «que el Pare santificà i envià al món» (Jn 10,36), digué:  «L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum» (Lc 4,18). I també: «El Fill de l’home ha vingut a buscar, i salvar allò que s’havia perdut» (Lc 19,10).

El que el Senyor va predicar una vegada o que fou acomplert en ell per a la salvació del gènere humà,  ha de ser proclamat i propagat fins a l’extrem de la terra, començant per Jerusalem, de manera que allò realitzat una vegada per a tothom amb vista a la salvació, en tothom obtingui el seu resultat, a través dels temps.

(AG. 3)

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Diumenge II de Quaresma. Jesús convida tres dels seus deixebles a fer camí cap al cim que els obrirà a nous horitzons sobre la persona del Mestre i de cada creient.

La Quaresma, a través de l’acolliment de la Paraula, ens convida a aquesta actitud d’aprendre a veure la vida i les persones tal com Déu les veu; de saber-nos posar dins l’òrbita dels valors del Regne o, com diu el salm, saber caminar buscant el rostre de Déu.

Aquest diumenge la pregària del Viacrucis serà a la parròquia de la Stma. Trinitat, a les 6 de la tarda. El proper diumenge -III de Quaresma- serà a l’església de sant Francesc.

Pastoral de la salut :

Reunió dels voluntaris: dimarts dia 26 de febrer, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Aquest dia assistirà a la reunió el nou delegat diocesà de pastoral de la salut, Mn. Xavier Sobrevia.

Eucaristia al Centre de dia Sant Francesc: divendres dia 1 de març, a 2/4 de 12 del migdia.

Comissió permanent del Consell pastoral :

Es reunirà el dimecres dia 27, a 2/4 de 10 del vespre, a la rectoria, per a preparar la propera trobada del Consell pastoral parroquial.

Comissió “Santa Maria 2020” :

La propera reunió serà el dijous dia 28, a les 7 de la tarda, a  la rectoria.

Reunions amb pares i mares dels nens i nenes de Catequesi :

  • Divendres dia 1 de març, a les 9 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta : primer curs;
  • Divendres dia 8 de març, a les 9 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta : segon curs;
  • Divendres dia 22 de març, a les 9 del vespre, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat : segon curs.

Laudes i Vespres durant el temps de Quaresma

  • De dilluns a dissabte, a ¼ de 9 del matí, juntament amb l’Eucaristia, LAUDES a la parròquia de la Stma. Trinitat;
  • De dimarts a divendres, a les 8 del vespre, juntament amb l’Eucaristia, VESPRES a la basílica de Santa Maria.

Les Laudes i les Vespres tenen, com a element clau de la seva estructura, la pregària dels salms, que Jesús mateix també va resar.