Durant el temps de Quaresma i Pasqua, en l’avinentesa del 50è aniversari de l’inici del Concili Vaticà II, cada setmana, tenint per rerefons les lectures del  diumenge, us oferirem fragments de diversos documents conciliars.

ARA ÉS EL TEMPS FAVORABLE 

«Si no us convertiu, tots acabareu igual»

Cal demanar ardentment a Déu que doni als qui tenen alts càrrecs l’energia d’emprendre amb perseverança i de dur a terme amb coratge aquesta gran obra d’amor als homes amb la qual hom construeix virilment la pau. Això els exigeix avui certament que estenguin el pensament i el cor més enllà de les fronteres de la pròpia nació, que deposin l’egoisme nacional i l’ambició de supremacia sobre altres nacions i que alimentin un respecte profund a tota la humanitat que tan laboriosament ja s’encamina cap a una més gran unitat.

Que es guardin els homes de refiar-se només dels esforços d’uns quants, sense preocupar-se dels propis sentiments. Perquè els qui governen els pobles, que són els garants del bé comú de la pròpia nació i alhora els promotors del bé de tot el món, depenen en gran manera de les opinions i dels sentiments de les multituds. No els serveix de res d’escarrassar-se a construir la pau, si mentrestant els sentiments d’hostilitat, de menyspreu i de desconfiança, odis racials i ideologies obstinades divideixen els homes i els oposen entre ells. Per això es fa absolutament necessària i urgent una reeducació dels esperits i una nova orientació de l’opinió pública. Els qui es dediquen a l’activitat educativa, especialment de la joventut, i els qui contribueixen a la formació de l’opinió pública han de considerar un deure gravíssim la preocupació de formar la mentalitat de tothom vers nous sentiments pacífics. Cal que tots canviem els nostres cors, mirant el món sencer i tots aquells deures que junts podem realitzar per tal que la humanitat progressi vers el bé.

I que no ens enganyi una falsa esperança. Perquè si en el futur no es conclouen uns ferms i honestos pactes de pau universal, la humanitat, que ja es troba en greu perill, potser serà empesa funestament cap a aquella hora fatal en que no experimentarà cap més pau que la pau horrible de la mort.

GS, 82

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Diumenge III de Quaresma. Després dels evangelis de les Temptacions i de la Transfiguració, en aquest tercer diumenge de Quaresma se’ns convida especialment a la conversió o, el que és el mateix, a donar fruit.

Cada Eucaristia és una invitació a la conversió i a donar fruits de bones obres, que siguin profitoses per als més pobres, a qui Déu estima tant, a qui Jesús proclama «feliços».

Aquest diumenge la pregària del Viacrucis serà a l’església de Sant Francesc, a les 6 de la tarda. El proper diumenge -IV de Quaresma- serà a la capella de la Mare de Déu de Fàtima.

Reunió de l’equip de Litúrgia : Dilluns dia 4 es reuniran els qui formen aquest grup, per a preparar les celebracions de la Setmana Santa. La reunió serà a la rectoria, a les 6 de la tarda.

Curs bíblic : Dimarts dia 5 , a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: 2Co 11,1-15.

Pelegrinatge a Roma amb motiu de l’Any de la Fe. Del 4 a l’11 de novembre . Reunió informativa: Dimarts dia 5, a 2/4 de 9 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta.

Consell pastoral parroquial : Es reunirà dimecres dia 6, a les 9 del vespre, a la rectoria.

Itinerari de renovació cristiana : Vine i veuràs : Dijous, de 9 a 10 del vespre, a la sala parroquial Mn. Vinyeta.

Reunió de pares de nens i nenes de segon curs de Catequesi : Divendres dia 8, a les 9 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta. Tema: “Comencem a preparar les celebracions de la Primera Comunió”.

ATENTS AL MÓN EN TEMPS DE CRISI

TAULA RODONA:

RECONQUERIR EL DRET A L’HABITATGE

Dimecres, 6 de març, a les 7 de la tarda, a Cal Figarot

Intervindran: Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat; Carme Trilla, cap d’Acció Social de Càritas Diocesana; Joan Batlle, director de Programes de l’Habitatge de la Generalitat; Gemma Campos, membre de la Plataforma d’afectats per la hipoteca i Joan Torrents, conseller de Càritas. Modera: Raquel Avilés, treballadora social. Organitza: Equip de Pastoral Obrera del bisbat de Sant Feliu de Ll.